Slik er de nye Utøya-planene

Har hentet eksperthjelp.

UTØYA / OSLO (Dagbladet): AUF-leder Eskil Pedersen (30) orienterte i dag for hvordan Utøya kan se ut og drives etter terrorangrepet 22. juli 2011. 

En konkret modell ble vist fram for første gang, selv om Pedersen poengterte at Utøya ikke nødvendigvis blir akkurat som den.

- Det betyr ikke at det blir nøyaktig slik, for hele poenget vårt er å involvere de berørte. Disse ideene kommer på bakgrunn av en prosess som har vært hos oss, men også etter samtale med mange av de berørte familiene, sier Pedersen.

Ekspertgruppe Det har vært ulike meninger om Utøyas framtid. Flere pårørende har vært kritiske til planene som ble lagt fram i september 2012, og mente at øya burde fredes.

Det er blitt innhentet eksperthjelp fra hele verden for å utarbeide nye planer.

Det er Alice Greenwald, direktør ved 911 Memorial Museum i New York, James Young, Ed Lillenthal, den norske arkitekten Erlend Blakstad Hafner og historiker ved NTNU Tor Einaar Fagerland.

Utvalget er opptatt av å bevare stedene der mennesker mistet livet og gjemte seg for terroristen den 22. juli 2011.

Ifølge de nye planene skal Kafébygget bestå, og det skal bygges et hus rundt det. De originale pilarene til huset skal bestå, i tillegg til at det skal settes opp flere hundre rundt som symboliserer alle som var til stede. 69 pilarer skal være lengre enn de andre, og bære taket, for å minnes dem som mistet livet.

Et forslag som foreligger, er at de 69 pilarene som skal holde taket oppe skal bli laget av trær som felles på Utøya, og at de pårørende kan være til stede da disse felles i en form for seremoni.

- Vi ser for oss at de delene som skal bevares, der skal det også bygges nytt rundt. Det vi foreløpig har kalt Hegn-huset skal hegne om Kafébygget, sier Pedersen.

EKSPERT-TEAM: En gruppe mennesker som har ekspertise på området har blitt satt ned for å hjelpe AUF med å utforme Utøya. Her er Eskil Pedersen sammen med direktør ved 911 Memorial Museum i New York, Alice Greenwald. Foto: Jacques Hvistendahl
NYE PLANER: Bygget i midten av modellen er det gamle kafébygget. Deler av det opprinnelige kafébygget skal stå, men et nytt bygg skal bygges rundt. Det nye bygget skal bestå av over 500 pilarer, som skal symbolisere de som var på Utøya, mens 69 av pilarene skal holde taket oppe, som skal symbolisere de 69 som omkom. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
MINNEHUS: Bygningen til venstre på modellen er det nye, planlagte kafébygget. I bakgrunnen ser man det opprinnelige bygget. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
ØYA: AUF har hatt med seg flere eksperter på minnesmerker når de har bestemt seg for hvordan øya skal se ut.
BÅDE MINNER OG NYTT LIV: Deler av kafébygningen skal vernes, mens det også kommer flere nye bygninger. Foto: Jacques Hvistendahl.
VIL TA ØYA I BRUK: AUF har revidert det opprinnelige forslaget om hvordan Utøya skal se ut. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet

- Det kommer til å være et sted som tar vare på den sydlige delen av 22. juli-historien. Det er et sted der berørte familier kan komme for å minnes barna sine, slik at de også kan få et rom for å bearbeide den sorgen de bærer på. I tillegg kommer det også til å være et sted for å lære, sier Pedersen og fortsetter:

- Vi er veldig opptatt av at det kan være et sted der nye generasjoner kan komme for å lære om hva som skjedde. Akkurat hvordan vi skal bruke dette rommet til læring, er for tidlig å si noe om. Vi vil at innholdet skal være bra, og det er naturlig å se for seg at dette er et sted man kan vise fram dokumentasjon over det som skjedde, og historien om de menneskene som mistet livet.

- Vakker symbolikk Ekspertutvalget har utvekslet tanker om hva som er gjort andre steder, og hva som kan være riktig for Utøya. De er fortsatt interessert i dialog, og å høre hva pårørende og andre mener.

De er opptatt av å verne om stedene der liv gikk tapt, samtidig som de vil skape rom for nytt liv.

Det vil være symbolikk i hvordan byggene skal bevares på Utøya ut fra modellen som nå foreligger.

- Bygget - noe vi ser for oss som et «hegn-hus», skal ha over fem hundre pilarer. Disse skal holde bygget oppe, men 69 av pilarene skal gå lenger opp og være de som bærer taket. De fem hundre pilarene representerer alle som var her. Det syns vi er en vakker symbolikk. Samtidig gjør det bygget luftig, og til et sted det skal være lett å søke seg til, i tillegg til at det blir en naturlig del av hele leirbyen og Utøya. På den måten bidrar vi til å si at historien om 22. juli vil være en sentral del av Utøya, sier Pedersen og fortsetter:

- Vi håper dette bidrar til å skape helhetlig balanse i ambisjonen om å både legge til rette for nytt liv, og samtidig legge til rette for at de berørte kan minnes 22. juli, i tillegg til å være et sted hvor ungdom kan komme for å lære om det som skjedde.

EKSPERTHJELP:  I dag er Eskil Pedersen og direktør ved 911 Memorial Museum i New York, Alice Greenwald, på Utøya for å legge fram de nye planene for øya. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
EKSPERTHJELP: I dag er Eskil Pedersen og direktør ved 911 Memorial Museum i New York, Alice Greenwald, på Utøya for å legge fram de nye planene for øya. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet Vis mer