Slik er Munch-avtalen

Les hele dokumentet.

(Dagbladet:) I dag kom meldingen om at SV har snudd i saken om lokalisering av nytt  Munch-museum. Konseptet Lambda blir realisert i Bjørvika.

Dagbladet har fått tilgang på avtaledokumentet. Det kan du lese her.

Avtalen har tre hovedpunkter - Lambda, Tøyen og boliger.

Lambda Enigheten rundt Lambda består i at partiene vil sørge for et flertallsvedtak når lokaliseringsspørsmålet skal opp i bystyret, og forkaste alternativene på Tøyen og Tullinløkka.

Dessuten ber partiene byrådet om å fremme en reguleringsplan for Bjørvika i tråd med museumskonseptet, og om å sikre de økonomiske rammebetingelsene for avgjørelsen. Selve Munch-museet loves omstillingsmidler, og det er enighet om at «Munchmuseet bygges i offentlig regi og eies av det offentlige».

Tøyen Planen for Tøyen er langt mer omfattende, og inneholder intet mindre enn 12 punkter. Her er hovedpunktene:

- Oslo kommune forplikter seg til et områdeprogram over 5 år for å bedre levekårene på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør- og Groruddalsatsingen. Programmet begynner allerede 1. januar 2014. Kommunen vil bidra med 25 millioner per år, og staten inviteres til å gjøre det samme.

- Tøyensenteret og Tøyen t-banestasjon skal oppgraderes, senest i 2014.

- Et nytt, kommunalt badeland planlegges, etter mønster av Asker og Risenga.

- Det tas umiddelbart initiativ til å stenge Finnmarksgata ved Tøyenparken, så et sammenhengende friområde etableres. Hvis ikke det lar seg gjøre, skal et «grønt lokk» etableres. I mellomtiden vil kommunen gjennomføre et forsøk med stenging av Finnmarksgata, så bare busser kan passere. En friluftsscene skal bygges i Tøyenparken.

- Det etableres et Vitensenter på Tøyen. Arbeidet igangsettes umiddelbart. Mulighetene for en samlokalisering med Teknisk museum utredes også.

- Tøyen skole skal være en kultur- og miljøskole. En ny kulturstasjon på Tøyen opprettes.

- Det skal vurderes om deler av rus- og psykiatritilbudet i Tøyen-området bør flyttes.

Boliger - Hagegata 30 og 31 eies av kommunen i dag. Hagegata 30 kan bli studentboliger. Hagegata 31 seksjoneres og selges med mulighet for dagens beboere til å kjøpe sin egen leilighet. Midlene som frigis ved salget, skal brukes til kjøp av tilsvarende antall kommunale leiligheter utenfor Oslo indre øst.

- Minst 600 nye kommunale leiligheter skal kjøpes fram til 2017, med fokus på spredning av boligmassen og spesialboliger til personer med dobbeldiagnoser.