Slik forklares de nye Nerdrum-bevisene

Nerdrums advokat måtte svare for seg i tingretten.

OSLO TINGRETT (Dagbladet): Etter at retten ble satt i Oslo tingrett mandag morgen, var det Nerdrums advokat Pål Berg som startet med sitt innledningsforedrag.

I innledningsforedraget argumenterer Berg for at Nerdrum er blitt urettmessig etterlignet av Skatt Øst.

Nerdrum ble i 2010 og 2011 ilagt restskatt på flere millioner kroner, for beløp han hevder han allerede hadde betalt skatt av.

En viktig del av Nerdums sak, vil være den nye dokumentasjonen som Dagbladet har sporet opp. Dokumentasjonen som ble avslørt i forrige uke, viser at Odd Nerdrum sannsynligvis skattet av alle pengene han er dømt for å ha unndratt, men kanskje til feil land og feil tid.

Til tross for at det er nye bevis i saken, så har regjeringsadvokaten allerede varslet at han har lite tro på at Nerdrum vil vinne fram.

Årsaken er at det i skattesaken er sannsynlighetsovervekt som avgjør utfallet, i motsetning til i straffesaken, der påstander må være bevist utover enhver rimelig tvil.

Bankutskrifter og inntektsoversikter Blant de nye bevisene Pål Berg har vist til, er følgende dokumenter:

• Bankutskrifter fra Østerrike fra 2002 som bekrefter en overføring fra bankboksen til Forum Gallery i New York på 700 000 dollar:

-Det sentrale i denne saken er tilbakeføringen av de 700 000 dollarne fra Raiffeisenbank til Forum gallery. Det er bekreftet at dette ble gjort, sa advokat Berg og viste til et en bekreftelse fra banken, og overføringsdokumenter sporet opp av Dagbladet.

Videre hevdet Berg at denne overføringen beviser at skattemyndighetene har talt dette beløpet to ganger. Først når det ble lagt i bankboksen, så da det ble utbetalt til Nerdrums konto på Island få måneder etter overføringen til galleriet.

• En faks fra Nerdrums regnskapsfører som viser at Nerdrum skattet av en sum på 450 000 dollar.

En overføring på 450 000 dollar i september 2002, inngår i beløpet Nerdrum ble dømt for å ha unndratt i lagmannsretten. Men Skatt øst har akseptert at beløpet er skattet av til Norge, og er derfor ikke en del av søksmålet Nerdrum har anlagt mot staten.

Likevel la Nerdrums advokat, Pål Berg, i dag frem en faks som var en del av bevisene Dagbladet avslørte forrige uke. Faksen viser at Nerdrums regnskapsfører kjente til overføringen, og førte den opp i Nerdrums selvangivelse.

-Dere fikk ikke gehør for dette i lagmannsretten? Spurte tingrettsdommer Kim Heger, da Berg la frem faksen.

Berg svarte at faksen ikke var fremme under rettsaken i sommer.

-Regnskapsføreren ble helt himmelfallen da hun leste dommen, så hun gikk dypere inn i sine dokumenter, og da fant hun denne faksen, sa Berg i dag.

• Berg har også vist til dokumenatsjon som Dagbladet har sporet opp på Island. Dette er islandske selvangivelser for inntektsårene 2003 og 2007, og detaljerte inntektsoversikter som viser at Nerdrum sannsynligvis skattet av summene på 325 000 og 190 000 dollar, men kanskje til feil tid og land.

STUM: Odd Nerdrum ønsket ikke å snakke med pressen da han ankom Oslo tingrett i dag. I forrige uke ga han et større intervju til Dagbladet der han fortalte at han med denne saken kjemper for livet. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
STUM: Odd Nerdrum ønsket ikke å snakke med pressen da han ankom Oslo tingrett i dag. I forrige uke ga han et større intervju til Dagbladet der han fortalte at han med denne saken kjemper for livet. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer