Slik går du fram

Noen helt konkrete tips til hvordan du kan nærme deg haikuskrivingen på:

1. Ta tak i noe som har festa seg i minnet ditt som et levende bilde - et gjenkjennelig øyeblikk - og plasser dette inn i en konkret sammenheng/et kjent sted. Forsøk å få dette ned på papiret. Ikke tenk oppsett. Ikke tenk tegnsetting. Ikke tenk store eller små bokstaver. Skriv!

2. Rusle en tur... Observer. Blåser det? Regner det? Eller hører du kanskje noen lyder du ikke har hørt før? Notér ned det du ser. Det du opplever. Få ned på papiret de fragmentene som måtte dukke opp.

3. Se nærmere på hvordan katten beveger seg over gårdsplassen. Eller hvordan sneglen drar seg over veien. Observér lyset. Er det mulig å beskrive dette? Forsøk!

4. Skriv ned noen korte setninger basert på lukter du kjenner godt igjen fra barndommen. Eller kanskje det er letter å skrive om en lyd du husker godt. Kan det være en idé å kombinere disse?

5. Gå tilbake til lista vår over kontrastene. Sett opp en vertikal strek på arket ditt. Assosier til begge sider. Noter.

6. Og husk: ikke utbroder en idé eller en tanke til det ugjenkjennelige. Velg vekk abstrakte substantiv. Vær enkel! Vær konkret!

Det var det jeg hadde denne gangen... Men Dagbladets Haikuskole nøyer seg ikke med å presentere teorien. Vi kommenterer dikta dine underveis - så mange og så grundig som vi kan. Og jeg skal nok sørge for å putte inn relevant teori i kommentarene mine også. For helhetens skyld. Så nå er det bare å sette i gang. Skriv haiku! Jeg gleder meg til å ta tak i dikta dine!