STRATEGIEN ER KLAR: Audun Lysbakkens nye SV planlegger ny politikk og nye reformer. Foto: Jacques Hvistendahl.
STRATEGIEN ER KLAR: Audun Lysbakkens nye SV planlegger ny politikk og nye reformer. Foto: Jacques Hvistendahl.Vis mer

Slik skal Lysbakken redde SV

SV har planer om å våkne fra koma, skriver Anne Marte Blindheim.

Dårlige målinger for andre gang i det nye året. De siste tallene viser at partiet går tilbake 1,1 prosentpoeng fra desember. Nå ligger de godt under sperregrensa på 3,5 poeng. Hadde dette vært valgresultatet, ville avtroppende partileder Kristin Halvorsen vært SVs eneste representant på tinget. Det er ikke noe nytt. SV har duppet rundt firetallet helt siden kommunevalget. Folk flest ser ikke at de har noen bruk for SV.

Og slik forventer partiet at det vil være en stund til. De ligger i koma. Men de har planer om å våkne snart. I mars blir det avgjort om den nye lederen blir Audun Lysbakken eller Heikki Holmås. Lysbakken er favoritt. Et lederskifte er den mest synlige fornyelsen et parti kan få. Det gir mulighet til å bli sett med nye øyne. Den første oppgaven til den nye lederen blir å stoppe den negative trenden. Deretter starter arbeidet med å få SV til å vokse.

Men et lederskifte er ikke nok i seg selv. Forberedelsene til hvordan bli et interessant politisk parti, starter denne %måneden, når Inga Marte Thorkildsen holder sitt første møte i programkomitéen. Høyresiden er i tet og mange tror at den neste regjeringen blir blå. Ap gjør det bra, det er SV som gjør det dårlig. Forklaringen på det, er minst firedelt:

• SV blir overkjørt.
• SV er slitne av å være i regjering SV har ikke fått nok ære for sine seire.
• SV klager for mye over at de ikke har fått noe ære.

Alt dette er sant. SV har fått til noe. De har dratt noen kompromisser lengre til venstre enn det utfallet ellers ville ha blitt. Men de har vært dårlige på å utvikle ny politikk og ikke vært synlige nok. I SV tror de at det finnes et rom et sted på venstresida som står ledig, og som SV kan klare å sette sitt navn på. Men da må det gjøres store grep. Både Holmås og Lysbakken innser at SV ikke har fått nok uttelling på å tenke snevert. Men de har ulik tilnærming til det å breie ut partiet. Holmås vil at SV skal bli mer venstrepopulistisk, og henvende seg til flere med kjernesakene miljø og rettferdig fordeling. Lysbakken tror på å alliere seg med de utvalgte gruppene ungdom, innvandrere, fagbevegelse og miljøbevegelse og å breie ut partiet når det gjelder saksfelt. Men dette henger sammen. Folk stemmer ikke kun for én sak. Blir porteføljen bredere og partiet oppfattes som mer moderne og nytenkende, øker sannsynligheten for at flere typer velgere blir tiltrukket.

Før valgkampen i høst var SV gått tomme. De hadde sluppet opp for idéer. Ingen var sikre på hva de viktigste SV-sakene var. Nå er det tid for nye reformer. SV trenger suksesser á la barnehagereformen. Feltene samfunn og velferd, miljø og grønt næringsliv, arbeidsliv og skatt er alle aktuelle. SV søker bort fra miljømoralismen og inn i en grønnere næringsutvikling der lyntog kommer på skinnene. Som alltid ønsker de et skattesystem der de rikeste skal betale mer. De vil ha et rettferdig velferdssamfunn, skal snakke mer om eldre og helse og vil vikardirektivet til livs. De er villige til å utfordre EØS-avtalen. Forholdet til fagbevegelsen skal styrkes. De vender ikke skolen ryggen nå som Kristin Halvorsen endelig har begynt å få til noe. Neste steg er heldagsskolen, som helt klart er en arena for integrering og sosial utjevning. Bruk og plassering av oljeformuen kan også bli et tema.

Den nye politikken skal ut på en bred debatt i partiet på vårparten, før det konkluderes om hva som blir de tre store valgkampsakene. Mediemessig er den nye strategien å gjøre partilederen mer synlig i de store debattene. Han skal fronte sakene selv, ikke overlate viktige arenaer til stortingspolitikere som ingen vet hvem er. Vi vil også kunne se et SV som går mer i klinsj med regjeringskameratene, bare for å markere seg. Det kan ikke bli stort stusseligere enn det er for øyeblikket. Spørsmålet er i hvor stor grad SV vil klare å slå gjennom, og hvor de mener har størst sjanse til å lykkes, i eller utenfor regjering. Mange internt mener at de må ut og bli protestparti for å finne seg sjæl, men førsteprioritet for ledelsen er å klore seg fast og jobbe for ny tillit. Det er bare én sak som har kraft til å velte SV ut av regjering før valget i 2013: Klimameldinga.
[i] [ii]