Slik startet NRK-bråket

- Velg i alt 15 NRK-stillinger som kan fjernes! Det var nyhetsdirektør Anne Aasheims høstoppdrag til sju distriktskontor fra nord til sør.

Hun ante ikke hvilket rabalder det skulle ende med. Hva er det egentlig de krangler om?

Direktøren for NRKs distriktskontor fikk i oppdrag å spare ti millioner kroner på neste års budsjett, men ville ikke bruke «ostehøvelprinsippet».

- Distriktskontorene er kuttet så mye allerede at det ville bli for tøft å pålegge ytterligere generelt kutt, sier Anne Aasheim, som med kringkastingssjefens hjelp terget på seg kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, da planen ble styrevedtatt.

Hun har på sin side terget på seg «halve Stortinget» etter at hun stoppet NRKs spareplan.

Jobb sammen

- Forslaget går ikke ut på å slå sammen distriktskontor i sin helhet, men å redusere antall administrative stillinger med 15 på landsbasis, sier nyhets- og distriktsdirektør Anne Aasheim.

Disse kontorene er bedt om å komme med forslag på samsendinger med andre fylker:{#kule}Fellessendinger for Troms og Finnmark ledes med redaktøransvar i Tromsø.{#kule}Fellessendinger for Sogn og Fjordane og Hordaland får sin redaktør i Bergen. {#kule}Fellessendinger for Telemark, Buskerud og Vestfold får sin redaktør i Porsgrunn.

Egne regionsendinger for hvert fylke ledes med redaktør herfra.

Velg selv

- Distriktskontorene selv foreslår hvilke stillinger som skal bort, sier Anne Aasheim, og tegner følgende bilde av dagens situasjon:

I Troms og Finnmark har begge fylkeskontorene hver sin teknologisjef, hver sin administrasjonssjef, hver sin «musikkplukker», doble sett redaksjonsassistenter, hver sine IT-ansvarlige osv.

Mer til distriktene

NRKs plan for 2003 skal også gi økt satsing på distriktene på bekostning av bemanningen på Marienlyst i Oslo.Her er hovedinnholdet i planen:

  • Økt satsing på samarbeid mellom Sameradio og NRK Finnmark.
  • Nynorsk kompetansesenter i Førde
  • Nytt radiotilbud på tvers av fylkesgrensene mellom Rogaland og Hordaland
  • Etablere digitallaboratorium i Tønsberg

Det er blant disse funksjonene Aasheim mener det er penger å spare. Hver «sammenslåing» skal gi fem stillinger hver. I alt 15 stillinger skal bort. I dag er det til sammen ca. 700 ansatte ved NRKs distriktskontor.

SJEFENS PLAN: NRKs nyhetsdirektør, Anne Aasheim, vil spare 15 stillinger ved i alt sju distriktskontor rundt om i landet. Spleiselaget mellom distriktene endte som rabaldermat på kulturministerens bord.