MANGLER OVERSIKTEN: «Ulovlig handel med truede dyrearter regnes som en av de raskest voksende formene for organisert kriminalitet i verden. I Norge finnes det ingen samlet oversikt over slike lovbrudd, eller over hvor mange som begår dem», skriver artikkelforfatterne. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix
MANGLER OVERSIKTEN: «Ulovlig handel med truede dyrearter regnes som en av de raskest voksende formene for organisert kriminalitet i verden. I Norge finnes det ingen samlet oversikt over slike lovbrudd, eller over hvor mange som begår dem», skriver artikkelforfatterne. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB ScanpixVis mer

Slik støtter nordmenn organisert kriminalitet

Det er ikke bare naturen som taper, men også samfunnet.

Har du kjøpt ei veske av krokodilleskinn på nettet eller tatt med deg elfenben fra utlandet? Da er du trolig en del av den internasjonale og ulovlige handelen med truede dyrearter, som ligger i et tvilsomt tetsjikt sammen med narkotikaomsetning, våpenhandel og menneskehandel. Det er ikke bare naturen som taper, men også samfunnet. Organiserte kriminelle nettverk smugler truede dyr, og produkter laget av dem, over landegrenser og pløyer profitten inn i narkotika- og våpensalg og hvitvasking av penger.

I disse dager møtes medlemmene av CITES-konvensjonen, det internasjonale rammeverket som beskytter truede arter, til toppmøte i Thailand. Landet regnes som et av de største markedene for ulovlig handel med truede arter som tiger, neshorn og elefant, sammen med Vietnam og Kina.

Myndighetene her hjemme vet ikke hvor mange nordmenn som bryter CITES-konvensjonen, som Norge sluttet seg til i 1976. Dette skyldes at brudd på konvensjonen ikke bare registreres som brudd på CITES-forskriften, men kan kodes som brudd på ulike lover og regler, deriblant Tolloven.

Mangelen på oversikt skyldes ikke bare komplisert registrering, men også lav politisk prioritering. For eksempel har Tollvesenet måltall for narkotikabeslag, men ikke for beslag knyttet til truede arter.

Uten truede dyrearter på politikernes agenda, blir CITES-arbeidet også lavt prioritert av politi og tollvesen. Samarbeidet mellom faginstanser — politi, toll, Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning — er sporadisk og beslagene tilfeldige.
WWF driver en omfattende, global kampanje mot ulovlig handel med truede dyrearter. I tillegg til den uopprettelige skaden for arter og økosystemer, medfører handelen ubeskrivelig lidelse for dyrene — på grunn av måten de blir drept på eller fordi de tas levende og tvinges inn i trange esker og kofferter. Hele 90 prosent av papegøyene dør før de når bestemmelsesstedet.

Den brutale handelen rammer dessuten utviklingsland hvor turisme knyttet til ville dyr er viktig for å styrke økonomien og sikre jobber til lokalbefolkningen. Mange fattige på landsbygda trenger også villdyrbestandene som en del av eget matforbruk. Krypskyting og den ulovlige handelen ødelegger disse ressursene. Ikke minst: Mer enn tusen viltvoktere har mistet livet på jobb de siste ti åra.

Vi oppfordrer CITES-toppmøtet til å begynne arbeidet med å sikre strenge handelsrestriksjoner mot de verste lovbryterne innen ulovlig handel med truede dyrearter. Norske myndigheter bør gå foran med et godt eksempel gjennom økte ressurser og opplæring, god nok registrering av lovbruddene og strengere straffer.