Slik var føydalismen

Man bøyde seg i støvet, og kysset føtter.

Ordet føydalisme referer vanligvis til den type av sosiale og politiske system som har sin «klassiske» representant i det vesteuropeiske samfunnet i tida ca. 900 til 1200-tallet, særleg i området mellom Loire og Rhinen. Sosialt er føydalsamfunnene klassesamfunn, med et hovedskille mellom en tallmessig helt dominerende klasse av oftest ufrie bønder, og en relativt fåtallig styrende overklasse med sterkt militært innslag, som lever av bøndenes materielle produksjon. Herre-vasall-kontrakten ble etablert i en seremoni hvor vasallen barhodet og uten våpen lovet troskap til herren og bøyde seg ned i støvet og kysset hans føtter.