Slik vil Hadia lokke innvandrerjentene i treningstøyet

Deltar ikke i organisert idrett.

VIL HA AKTIVE MINORITETSJENTER: Kulturminister Hadia Tajik (Ap) har satt ned et utvalg som skal finne ut hvorfor minoritetsjenter skyr idretten.  Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
VIL HA AKTIVE MINORITETSJENTER: Kulturminister Hadia Tajik (Ap) har satt ned et utvalg som skal finne ut hvorfor minoritetsjenter skyr idretten. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

(Dagbladet): Kulturdepartementet har bestemt at det skal settes ned et utvalg som skal se på minoritetsjenter og deltakelse i idrett.
Undersøkelser viser at mens minoritetsguttene deltar i organisert idrett omtrent som majoritetsbefolkningen, er minoritetsjentene klart underrepresentert.

- Bare 15, 16 prosent av minoritetsjentene deltar i organisert idrett. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet.

Statsråden tror ikke jentenes manglende idrettsdeltakelse har med  sosiale- eller økonomiske faktorer å gjøre.

- Kultur og religion - Nei, i og med at minoritetsguttene deltar på lik linje med andre gutter, tror jeg minoritetsjentenes manglende deltakelse ligger i kultur og religion. En del familier er nok ikke komfortable med at jentene er fysisk aktive når de kommer i en viss alder eller hvis det annet kjønn er til stede, sier Tajik.

Men dette skal utvalget uansett forsøke å finne gode svar på.

Utvalgets mandat er å gi råd om hvordan den statlige idrettspolitikken kan bidra til økt deltakelse blant jenter med minoritetsbakgrunn. Et bærende prinsipp i den statlige idrettspolitikken er at idretten har stor grad av selvstyre. Det er derfor ikke innenfor mandatet å gi direkte råd til idrettslagene eller idrettsorganisasjonen for øvrig om hvordan de skal drive sin virksomhet.

Kartlegging Som et grunnlag for sine vurderinger skal gruppa kartlegge, vurdere og beskrive minoritetsjenters deltakelse i idrett:

• årsaker til lav deltakelse
• identifisere eventuelle barrierer for deltakelse
• identifisere og beskrive gode eksempler hvor idretten har lykkes med å få deltakere blant minoritetsjenter.
• identifisere hvilke minoritetsgrupper som er underrepresentert i organisert idrett
• skaffe oversikt over og benytte eksisterende forskning.
 
Utvalget skal ledes av Eva Skei, prosjektleder i Norges Håndballforbund med ansvar for inkludering og integrering.

- Gode eksempler - Det er viktig å trekke fram gode eksempler på hvordan minoritetsjenter er blitt trukket inn i idretten. Fozia Ahmad i Falken Girls Cricket Klubb sitter som utvlgsmedlem. Hun er ei driftig dame som har vunnet tillitt hos foreldrene og fått jentene med i en idrett som før nesten bare ble utøvet av menn, sier Hadia Tajik.

Kulturdepartementet tar sikte på at utvalgets arbeid er ferdig innen 1. april 2014.

- Det blir opp til den sittende regjeringen hva de vil gjøre med det, men jeg håper de vil følge det opp. Uansett tror jeg dette arbeidet vil gi viktig kunnskap, sier den avtroppende kulturministeren.