LOVFORSLAG:  Under en pressekonferanse i dag la kulturminister Hadia Tajik fram tre hovedelementer til endring i åndsverkloven. Det for å styrke rettighetshavere på Internett. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
LOVFORSLAG: Under en pressekonferanse i dag la kulturminister Hadia Tajik fram tre hovedelementer til endring i åndsverkloven. Det for å styrke rettighetshavere på Internett. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Slik vil Hadia Tajik hindre pirater

La fram forslag til endringer i åndsverkloven i dag.

(Dagbladet): For kort tid siden presenterte kulturminister Hadia Tajik (Ap) tiltak mot opphavsrettskrenkelser på Internett.

Grunnen til at statsråden innkalte til pressekonferanse, var for å legge fram endringer i åndsverkloven for å «styrke rettighetshavere ved krenkelser av opphavsrettigheter på Internett».

- Den nye digitale hverdagen bringer mange muligheter, men også utfordringer. Blant annet har vi sett tilfeller av at
opphavsrettighetene blir krenket omfattende, noe som kan gjøre det vanskelig for kunstnere over tid. At kunstnere har råderett over kunsten sin har økonomisk betydning, sier Tajik under pressekonferansen.

Samtidig understreker hun at hensynet til ytringsfriheten settes høyt.

- Loven skal ivareta samfunnets interesse, altså i den grad at man har tilgang til kunsten. Det er viktig for meg å finne balansen mellom å ivareta både samfunnet og kunstneren, sier Tajik.

Tre hovedpunkt Forslaget skal gi rettighetshaverne et bedre verktøy for å håndheve opphavsretten, og det er tre hovedelementer i regjeringens lovforslag.

Det blir mulighet for rettighetshaverne å registrere IP-adresser, som er benyttet til opphavskrenkelser.

«Dette er viktig for at rettighetshavere skal kunne føre bevis for at rettigheter etter åndsverkloven er krenket. Rettighetshavere vil kunne foreta slik registrering uten konsesjon, men det må meldes fra til Datatilsynet, som kan føre kontroll med hvordan dette gjennomføres», heter det i en pressemelding.

- I dag kreves det konsesjon, vårt forslag er at man fjerner kravet til konsesjon. Det er viktig å understreke at selv om man gjør det, er det meldeplikt til Datatilsynet. Det er ikke slik at man kan være mer lemfeldig med de sensitive opplysningene, sier Tajik under pressekonferansen.

- Klargjøres Det andre punktet er at det foreslås «egne regler om at rettighetshavere kan gå til domstolene for å få utlevert informasjon om hvilket internettabonnement som kan knyttes til opphavsrettskrenkelsene».

- Det andre er tilgangen til identitet. Utgangspunktet er at adgangen til koblingen mellom IP-adressen og abonnenten klargjøres i åndsverkloven. Det er viktig å understreke at klargjøringen av tilgangen til identitet ikke senker terskelen for å få tilgang. Terskelen skal være den samme, sier Tajik under pressekonferansen.

Det tredje hovedelementet i lovforslaget, er at «domstolene kan pålegge internettilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder hvor opphavsrett krenkes i grove tilfeller. Terskelen for å ta det i bruk vil være svært høy. Det må være tale om nettsteder som i stort omfang inneholder materiale som åpenbart krenker opphavsretten», heter det i pressemeldingen.

- I dag er det slik at man ikke har noen virkemidler der man ser det foregår åpenbare rettighetskrenkelser i stort omgang. Lovforslaget skal gi hjemmel til å vanskeliggjøre tilgangen til den typen nettsteder. Det er veldig strenge vilkår for at man kan gjøre dette, sier Tajik under pressekonferansen.