Slipp demonene fri

Debatten om hvorvidt Nina Karin Monsen er verdig Fritt Ords pris eller ikke, bygger i stor grad på ytringer hun har kommet med i forbindelse med den nye ekteskapsloven. Mens det går mot prisutdeling og debatten tilspisses, er vi på vei inn i den tiden av året svært mange velger som ramme om sine ekteskapsinngåelser. Hvordan vil dette preges av det faktum at vi nå forholder oss til en ekteskapslov som ifølge Monsen er «demonisk»?

Motstanderne av den nye ekteskapsloven etterlyste en grundigere utredning. De etterlyste en stortingsmelding og – ikke minst – en analyse av den nye lovens konsekvenser. Samme dag som loven ble vedtatt i Odelstinget, 11. juni 2008, presenterte Nina Karin Monsen sine egne tanker om dette, basert på sine filosofiske grunnverdier: Det gode, Det skjønne og Det sanne. Stående på en av de grønne benkene på Eidsvolds plass, ikke ulikt filosofene på torgene i det gamle Athen – malte hun et bilde av et samfunn i moralsk forfall og oppløsning.

I dette samfunnet er homofili overordnet heterofili. Proforma ekteskap mellom homofile florerer. Homofile muslimer, fra land hvor homoseksualitet kan medføre dødsstraff, gifter seg i Norge. Antall rettssaker og tvister om forelderrett brer om seg i kjølvannet av hyppige lesbiske samlivsbrudd, og uanstendigheten råder. Ekteskapsalder og stemmerettsalder er senket. Den seksuelle lavalderen er fjernet helt og holdent, og polygami er innført. Et humanetisk livssyn er påtvunget hele det norske folk, siden humanetikken, ifølge Monsen, representerer det eneste livssynet som er forenelig med den nye ekteskapsloven. Summa summarum er individet fratatt sin grunnleggende rett til frie valg og fri vilje. Kommunikasjonen er dessuten i ferd med å bryte sammen når vi ikke lenger kan vite om «Jens, Anniken, Lars, og hva de nå heter, regjeringens apekatter», er gift med det ene eller det annet kjønn.

I denne nye tid må heterofile par nå tenke seg nøye om før de eventuelt velger å inngå ekteskap. For i og med den nye ekteskapsloven, er alle ekteskap endret, sier Monsen. Ja selv ekteskapene til Sonja og Harald og Mette Marit og Håkon er endret.

I 2008 giftet 2 5100 heterofile par seg her i landet. 224 homofile og lesbiske par inngikk partnerskap. Ser man på de 15 årene vi har hatt partnerskapsloven (1993-2008), har gjennomsnittlig 181 homofile og lesbiske par inngått partnerskap hvert år. Med andre tall: 0,76 prosent av inngåtte ekteskap og partnerskap samlet. Det at regjeringen har satt sitt godkjentstempel på at disse parene, når de nå gifter seg, også får rett til adopsjon og assistert befruktning, vil, ifølge Monsen, rive ned selve fundamentet for det norske samfunnet. – Hundre tusener (heterofile) ville aldri giftet seg under den nye ekteskapsloven, sa Nina Karin Monsen i sin appell foran Stortinget.

Mai, juni og juli er populære bryllupsmåneder. Hvordan vil det bli i år? Vil folk flest, som Monsen påberoper seg å representere, la seg affisere av regjeringens «svik»? Neppe.

Nina Karin Monsen er iblant påpasselig med å understreke at det er regjeringen hun kritiserer i denne saken. Ikke de homofile. Men hva er forskjellen når hun argumenterer med at regjeringen løper de homofiles ærend? Hun fremstiller det som om regjeringen har gitt de homofile lillefingeren. Nå har de homofile tatt hele hånden. Det har resultert i en «demonisk» ekteskapslov.

Min konsekvensanalyse er at vi vil se en moderat økning i antall inngåtte ekteskap når inneværende års statistikk presenteres. Både blant heterofile, homofile og lesbiske.

På de homofile og lesbiskes vegne vil jeg anslå en andel på én prosent. Noen av disse (rundt regnet 200 par) vil kunne redde små menneskeliv gjennom adopsjon, noen vil få egne barn. At dette skal true vårt demokrati, vår religionsfrihet og våre menneskerettigheter, må Nina Karin Monsen få mene.

Det er en filosofi og et menneskesyn blottet for all fornuft. Måtte den demonen som rir Nina Karin Monsen, slippe fri. Det er vår. Det spirer og gror. Kjærligheten blomstrer. Og det er tid for Mendelsohns bryllupsmarsj.

Jonas Rein Seehuus har jobbet med en TV-serie om norsk homohistorie, som kommer på NRK 1 til høsten, og skriver for tiden bok basert på dette stoffet (NRK Aktivum)