Slipp kulturen fri

Kulturen skal være fri for offentlig styring.

NYTT BIBLIOTEK:: «Et nytt hovedbibliotek i Bjørvika (bildet) er ikke bare en stor politisk seier, men først og fremst en seier for byens befolkning», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: Atelier Oslo, Lund/Hagem arkitekter
NYTT BIBLIOTEK:: «Et nytt hovedbibliotek i Bjørvika (bildet) er ikke bare en stor politisk seier, men først og fremst en seier for byens befolkning», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: Atelier Oslo, Lund/Hagem arkitekterVis mer
Debattinnlegg

Etter åtte år med rødgrønt styre er det på høy tid med en frihetsreform for kunst og kultur i Norge. Venstre gjennomfører liberal kulturpolitikk i Oslo. Får vi makt nasjonalt, vil vi gjøre det samme der. Kultur har verdi i seg selv, uavhengig av hvilken målbar nytte den gjør for samfunnet. Men verdien kan gå tapt dersom noen kan diktere hva kulturen skal reflektere over, og hvordan.

Derfor skal kulturen være fri fra offentlig styring. Politikernes smak skal ikke avgjøre kulturtilbudet. Mens Kulturdepartementet gjerne krever styreplass i bytte mot sine pengebevilgninger, har vi i Oslo blant annet byttet ut et politisk med et kunstfaglig styre for ordningen for kunstinnkjøp.

Kulturen skal være fri, men det betyr ikke «fri fra offentlige pengebevilgninger». Venstre prioriterer kultur høyt i budsjetter. I Oslo har vi blant annet løst lokaliseringsstriden for å få bygget nytt Munchmuseum, og vi bruker en større andel av budsjettet på kultur enn hva regjeringen gjør over statsbudsjettet.Men bevilgningene skal brukes best mulig, etter en rettferdig og åpen fordelingsprosess. Dette i motsetning til for eksempel statens knutepunktordning, hvor ingen vet hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen.

For å skape reell uavhengighet, kan imidlertid ikke offentlig støtte være eneste mulighet for finansiering. Derfor vil vi stimulere til private bidrag. I dag er store deler av kulturfeltet for avhengig av statlig finansiering.

I Venstres kulturpolitikk er det et offentlig ansvar å legge til rette for og støtte mangfold, nyskaping og innovasjon. Derfor har Oslo landets beste kommunale støtteordninger for kulturvirksomhet. Kommunen deler ut om lag 170 millioner kroner i driftstilskudd til over 80 mottakere. Vi har også satt av en pott til innovasjon i kulturlivet, øremerket de ikke-etablerte aktørene og tiltakene.

Også offentlige institusjoner skal bidra til nyskaping. En gradvis omstilling av Oslo Nye Teater mot et prosjektbasert teater vil for eksempel bidra til nytenkning rundt organisering i hele teater-Norge, og gi mer plass til det frie teaterfeltet.

Alle, særlig barn og unge, skal ha muligheter for gode kulturopplevelser av høy kvalitet, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Derfor er et nytt hovedbibliotek i Bjørvika ikke bare en stor politisk seier, men først og fremst en seier for byens befolkning. Biblioteket er den best besøkte kulturinstitusjonen i byen, med sine 2,4 millioner besøk årlig. Enger-utvalgets kulturutredning peker på at dette grunnfjellet i kulturlivet har vært nedprioritert gjennom Regjeringens Kulturløft. I Oslo er det øverst på lista.

Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Vi både kan og vil gjennomføre vår radikale, liberale politikk. Vi ønsker forandring, ikke for forandringens skyld, men for å bevare, styrke og fornye kulturlivet, og for å slippe kulturen fri.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.