TÅKELEGGER: Etter Dagbladets avsløring av de reelle statlige utgiftene til det norske kongehuset denne uka, har to statsråder - kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), forsøkt å tåkelegge saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
TÅKELEGGER: Etter Dagbladets avsløring av de reelle statlige utgiftene til det norske kongehuset denne uka, har to statsråder - kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), forsøkt å tåkelegge saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Slottet åpner seg etter avsløringer. Høyre-statsrådene er mer opptatt av å forsvare gammel tåkelegging.

Tåkefyrstene og kongehuset.

Kommentar

Etter Dagbladets avsløring av de reelle statlige utgiftene til det norske kongehuset denne uka, har to statsråder - kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), forsøkt å tåkelegge saken. Det samme prøver Minervas kommentator, Jan Arild Snoen.

Sanners mottrekk kom kjapt: Mandag var han ute i sosiale medier og viste til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjettproposisjon, side 43 (som Dagbladet for øvrig også viser til i artikkelen). Der er utgiftene til kongehuset ført opp, i tillegg til kongeskipet, eiendommene til kongelige formål, offisielle reiser i utlandet, og kongens adjutantstab. Og så et punkt til: Oslo politidistrikt, eskortetjenesten, der summen ikke er oppgitt. Sanner holder fast på at dette må være hemmelig av sikkerhetshensyn.

Kjekt og greit, og med smilefjes-emotikon, spør han SVs Snorre Valen, som har reagert med overraskelse på totalsummen Dagbladet har avslørt, om han trenger hjelp til å summere. Røe Isaksen legger ut den samme siden, og spør hva Dagbladet har avslørt.

Det vi har avslørt, er den reelle kostnaden. Og at den har økt betydelig - fra minst 336 millioner i 2010 til minst 460 millioner i 2016. I tillegg har vi satt på dagsorden at statsbudsjettet og statsregnskapet føres på en slik måte at det skaper uklarhet hva utgiftene til kongehuset er.

I kongehusdebatten har det vært normalt å operere med tallet som Finansdepartementet bruker - og som de viser til i samtale med oss, «Lommebudsjettet» - der det står at skattebetalernes utgifter til «det kongelige hus» er på 232 millioner kroner. Der mangler ikke bare Sanners hemmeligholdte utgifter til eskortetjenesten, men også de andre - eiendommene, kongeskipet osv. Det må blant annet være forklaringen på at:

• Pressens offentlighetsutvalg krever at kongehuset må inn under offentlighetsloven. Og skrev at "I statsbudsjettet for 2015 bevilget Stortinget 227,8 millioner kroner totalt til det kongelige hus".

Hvorfor var ikke Sanner på Twitter og korrigerte dette (alt for lave) tallet?

• To medlemmer av finanskomiteen på Stortinget - Snorre Valen (SV) og Heidi Nordby-Lunde (H) kritiserer i Dagbladet at kostnadene er mangelfullt presentert for offentligheten i Statsbudsjettet.

• Sanner, etter Dagbladets artikler, selv gikk ut og sa at han vil endre praksisen slik at utgiftene også samles etter behandlingen i Stortinget.

Utgiftene til kongehuset er for øvrig verken opplistet eller summert i statsregnskapet. Det er ikke en fyllestgjørende rapportering av kongehusets utgifter å vise til en opplisting (ikke engang en summering) i en budsjettproposisjon. Praksisen har vært villedende, selv om den muligens er klinkende klar for en ansvarlig statsråd. Det er grunn til å spørre hva som er motivet bak å så tvil om nødvendigheten av en oppklaring.

Når det gjelder politiets eskortetjeneste, viser altså Dagbladets anslag at det er den nest største enkeltutgiften i forbindelse med kongehuset. Minst 110 millioner kroner. Den vil Sanner holde hemmelig, til tross for at en av Norges fremste politiforskere Stig O. Johannessen sier til Dagbladet at det er unødvendig. Økonomiprofessor Jarle Møen ved Handelshøgskolen i Bergen synes hemmeligholdet er latterlig, så lenge antall ansatte er kjent. Og det er det. Kommentator Jan Arild Snoen i Minerva forsøker å framstille det som om Dagbladet nærmest har tenkt på et tall, og skriver at «avisen inviterer til at vi skal ta deres anslag på ordet, uten videre innsyn i regnestykket».

Vel. Som vi forklarer i artikkelen har vi ved å undersøke Statens sentrale tjenestemannsregister, hvor det føres oversikt over statlige arbeidstakere og deres arbeidssted, lett kunnet finne antallet ansatte i politieskorten. Vi har også funnet spor av de hemmeligholdte utgiftene i Gjørv-kommisjonens rapport om beredskapen under terrorangrepet i 2011. Med tall derfra, og fra en rekke uilke brev vi har fått innsyn i, har vi kunnet lage et temmelig utfyllende regnestykke. Snoen kan lese saken her.

Dagbladet har altså for første gang kunnet presentere en totaloversikt over utgiftene til kongehuset, det må kunne kalles en avsløring. Nyheten om utgiftsnivået og oppmerksomheten gir resultater. Etter månedsvis med avslag snudde i går kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet, og ga offentligheten innsyn i hva lederne ved hoffet tjener. Sju stykker på et millionprogram i en offentlig virksomhet som teller 150 ansatte er høyt. Og hvorfor snudde hun etter så lang tid?

«Du får ta det som et tegn på en åpen og moderne organisasjon i utvikling», sa Hagen til oss.

Det er flott, og vi håper de åpner seg enda mer. Det virker likevel ikke som Sanner & co er særlig ivrig etter å bidra til moderniseringen.