Kongehuset innrømmet «dårlige vurderinger» i april:

Slottet har ikke ryddet opp i kronprinsens hytterot

Slottet har flere ganger sagt de skulle rydde opp i kronprinsens eierforhold rundt de private hyttene ved Hardangervidda.

HYTTENE STÅR PÅ HOFFET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit overlot til hoffet sitt å eie de private hyttene sine. Dagbladet gjortde Slottet oppmerksomme på eierkonstruksjonen 18. februar i rå. Slottet lovet å rydde opp, men det har ikke skjedd. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
HYTTENE STÅR PÅ HOFFET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit overlot til hoffet sitt å eie de private hyttene sine. Dagbladet gjortde Slottet oppmerksomme på eierkonstruksjonen 18. februar i rå. Slottet lovet å rydde opp, men det har ikke skjedd. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

(Dagbladet): Denne uka avdekket Dagbladet hvordan kronprins Haakon har inntekter fra fem boliger i Asker han leier ut i strid med plan- og bygningsloven.

Kommunen dro på tilsyn til Skaugum da de ble kjent med saken og kronprinsen har lovet å ordne opp.

Det er ikke første gang kongehuset har lovet å rydde opp i kronprinsens eiendomsrot.

Kronprinsparet bruker en fasjonabel skihytte i Nore og Uvdal i Buskerud til ferier og skiturer. Hytta har en storslått utsikt mot Hardangervidda og ligger i samme område som hyttene til kjendisene Finn Christian Jagge og Harald Rønneberg.

Siden kjøpet i 2007 har Slottet presentert hytta som kronprinsparets private eiendom. Likevel kunne Dagbladet avdekke i mai at det i virkeligheten var hoffet som både undertegnet kjøpskontrakten og sto registrert som eier av hyttetomta i grunnbøkene.

«Dette blir nå endret.» Slottet om eierstrukturen i en pressemelding 5. april.

Lovet endring

Slottet opplyste til Dagbladet at kronprinsparet finansierte både eiendommen og hytta av egne private midler. Derfor er den å betrakte som deres private hytte.

Samtidig innrømmet Slottet i en pressemelding at eierstrukturen var én av noen «dårlige vurderinger», som ble avdekket i anledning Dagbladets gjennomgang av kongehusets økonomi.

VARSLET OPPRYDDING: Slottets lovet å rydde opp overfor lokalavisa 4. mai i år. Faksimile: Laagendalsposten
VARSLET OPPRYDDING: Slottets lovet å rydde opp overfor lokalavisa 4. mai i år. Faksimile: Laagendalsposten Vis mer

- Den løsningen som den gangen ble valgt, var ikke ideell. Vi er derfor i prosess for å overføre hjemmelen til H.K.H. Kronprinsen, sa kommunikasjonssjef Marianne Hagen til Dagbladet i mai.

Under overskriften «Slottet vil rydde opp» uttalte Hagen 4. mai til Laagendalsposten:

- Dette er i ferd med å bli rettet opp nå. (...) i ettertid ser vi at kronprinsen, som er reell eier, også bør stå som hjemmelshaver.

De kongelige har en stor eiendomsavdeling ved hoffet som blant annet skal sikre en god forvaltning av de private eiendommene deres. Avdelingen teller i dag 33,9 årsverk.

Ikke endret i grunnboka

Dagbladet har sjekket grunnboka hos Statens kartverk for eiendommene på nytt.

Over seks måneder etter at Slottet lovet å rydde opp, står fremdeles Kronprinsparets stab registrert som eier av de to hytteeiendommene.

Dagbladet tok også kontakt med Kartverket for å sjekke eierskapet.

- Det har ikke skjedd bevegelser i eierskapet på denne eiendommen siden 2007, opplyser en ansatt ved Kartverket til Dagbladet.

Dagbladet har spurt Slottet om saken.

- Hvorfor er ikke eierskapet endret, slik Slottet sa man skulle gjøre?

- Dette er i prosess, er svaret fra Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen til Dagbladet.

Slottet ga ingen ytterligere forklaringer på hvorfor endringene ikke er gjort.

Ifølge Kartverket tar det normalt under en uke fra de mottar beskjed om å registrere et eierskap, til grunnboka for en eiendom er oppdatert.

- I 98-99 prosent av sakene er innkomne dokumenter behandlet hos Kartverket i løpet av fire dager og dermed synlig i grunnboka. Og vi har ingen forsinkelser nå om dagen, sier kommunikasjonsrådgiver Sveinung Engeland hos Kartverket til Dagbladet.

Også nabohytta til kronprinsparet er registrert eid av hoffet, men er ifølge Slottet finansiert av kronprinsparet. Den brukes av Den kongelige politieskorte under oppholdene.

3,5 MILLIONER: De to tomtene kostet 1,75 millioner kroner stykket. Her er kronprinsparets hytte. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet
3,5 MILLIONER: De to tomtene kostet 1,75 millioner kroner stykket. Her er kronprinsparets hytte. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet Vis mer

Eierløsningen møtte kritikk fra flere hold da det ble kjent i mai.

- Bør ryddes opp

- Den formelle løsningen de har valgt for hyttene på fjellet gir et misvisende uttrykk for de reelle eierforholdene. Denne uryddigheten bør det ryddes opp i, sa jusprofessor Eivind Smith til Dagbladet den gang.

- Ettersom dette ubestridt er privat eiendom for kronprinsparet, så bør den også framtre som det, sa Smith videre.

I Norge er tradisjon for at de kongelige eier sine egne eiendommer privat, og ikke gjennom andre. Verken den kjente kongebiografen Tor Bomann-Larsen eller konge-historiker Dag Trygsland Hoelseth hadde tidligere hørt om liknende i det norske monarkiets historie.

- Dette er helt nytt og reiser flere interessante spørsmål. Blant annet rundt arv og eierskap, sa Hoelseth, som har kongehuset som sitt spesialområde.

- Eiendommer som disponeres av kongefamilien tilhører enten staten eller de kongelige privat. Det bør framtre tydelig hvem som eier eiendommen, sa Smith.

Hoffet har også brukt penger på lønn til ansatte for å drifte og vedlikeholde skihytta for kronprinsen. Slottet vil ikke opplyse hvor mye penger som er brukt på det.

Lovet flere ganger

Dagbladet gjorde Slottet oppmerksomme på kronprinsparets spesielle eierkonstruksjon første gang i en epost 18. februar. Da spurte Dagbladet også hvorfor hoffet var registrert som eier av hyttene.

Dagen etter skrev kommunikasjonssjef Hagen at:

  • «Hyttene ble finansiert av Kronprinsparet privat»
  • «Kronprinsparet dekker også løpende kostnader knyttet til hyttene med private midler».
  • «Eiendommene er betalt av Kronprinsparets private midler.»
  • Hyttene er å regne som kronprinsparets private, til tross for at grunnboka forteller noe annet.

Etter at Dagbladet kontaktet kongehuset med sine funn, valgte kongehuset selv å HERm eierstrukturen selv, lenge før Dagbladet omtalte saken. På kvelden 5. april skrev kongehuset i en pressemelding «valget av Kronprinsparets stab som hjemmelshaver på Kronprinsparets private hytte i Uvdal» var en av noen «dårlige vurderinger», som ble avdekket i anledning Dagbladets henvendelser til Slottet om kongehusets økonomi.

SKJØTET: Skjøtet på eiendommen som Dagbladet fikk tilgang til, viste at en hoffansatt undertegnet med sitt eget navn i feltet for «kjøpers underskrift». Organisasjonsnummeret til Kronprinsparets stab ble ført opp ved siden av. Staben er en del av hoffet rundt de kongelige og finansieres av Stortinget over statsbudsjettet.
SKJØTET: Skjøtet på eiendommen som Dagbladet fikk tilgang til, viste at en hoffansatt undertegnet med sitt eget navn i feltet for «kjøpers underskrift». 
Organisasjonsnummeret til Kronprinsparets stab ble ført opp ved siden av. Staben er en del av hoffet rundt de kongelige og finansieres av Stortinget over statsbudsjettet.
Vis mer

Og deretter slo Slottet fast: «Dette blir nå endret.»

Pressemeldingen ble bredt sitert i norske medier.

Løftet om opprydding ble gjentatt ytterligere to ganger: I Dagbladet 1. mai og deretter i Laagendalsposten 4. mai under overskriften «Slottet vil rydde opp»:

- Dette er i ferd med å bli rettet opp nå, sa Hagen til avisa.

Kommunen visste ikke

At Kronprinsparets stab stod som eiere har ført til forvirring flere steder. I Nore og Uvdal har kommunens saksbehandlere trodd at det var staben og hoffet, og ikke kronprinsparet selv, som eide hyttene.

- Hjemmelshaver betyr jo det samme som eier, både for oss og Kartverket, opplyste en saksbehandler ved avdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til Dagbladet.

Flere eiendommer

Da kronprins Haakon kjøpte hyttetomtene i Nore og Uvdal i 2007, var han allerede registrert i grunnboka som juridisk eier av gården Skaugum. Kronprinsen overtok de 1 200 målene eiendom i Asker i 2001. I 2008 kjøpte kronprinsparet øya Flatholmen utenfor Risør for 9 millioner kroner. Heller ikke da ble hoffet eller staben deres brukt til å stå som juridisk eier.

Likevel forklarte Slottet valget av eierkonstruksjon i Nore og Uvdal på følgende måte i år:

- Grunnen til at det ble gjort slik var at det var usikkerhet om hvorvidt kronprinsen var en juridisk person som kunne stå som eier selv. Det har vi avklart at han er, sa Hagen til Laagendalsposten.