I DEBATT: Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen (til venstre) ville ikke møte Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell, til debatt i Dagsnytt 18. Foto: Skjermdump/NRK
I DEBATT: Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen (til venstre) ville ikke møte Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell, til debatt i Dagsnytt 18. Foto: Skjermdump/NRKVis mer

Slottet kom til NRK-studio, men nektet å stille til debatt

- Dette viser at de kongeliges forsøk på åpenhet ikke er ekte.

(Dagbladet): I går ble kongehusets økonomi diskutert på Dagsnytt 18, etter Dagbladets avsløring om at store beløp fra Stortingets bevilgninger brukes på å vedlikehold og arbeid på kong Harald og kronprins Haakons private eiendommer.

Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell diskuterte saken med nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Michael Tetzschner.

Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, ønsket ikke å stille i debatten, men kom i stedet inn i studio etter Ramnefjell og Tetzschner.

- Det er ikke vår jobb å diskutere om vi skal ha et monarki eller ikke, som er den egentlige agendaen her, oppga Hagen som begrunnelse på Dagsnytt 18, og viste til at Dagbladet på lederplass har tatt standpunkt om at Norge skal bli republikk.

Hensyn til lytterne - Dagbladets saker handler ikke om statsformen i Norge. Marianne Hagen feilinformerte hos NRK da hun sa dette var en debatt om styresettet i Norge. Debatten handler om at Norges statsleder og kongehuset bruker penger fra Stortinget på en måte som åpenbart er i strid med det de folkevalgte har bedt om. Det mener flere stortingspolitikere og tunge fagfolk innen jus, økonomi og statsvitenskap. Dette er skattebetalernes penger vi snakker om. Når Hagen forsøker å gjøre dette til en debatt om styresett, er det feil. Dette viser at de kongeliges forsøk på åpenhet ikke er ekte, sier Ramnefjell.

NRKs debattredaktør, Kyrre Nakkim, sier de ofte har utfordringer med politikere og folk fra embetsverket som ikke ønsker å være med i debatt.

- Det eneste premisset Marianne Hagen hadde satt var ut hun ikke ville stille til debatt. Grunnen til at vi tok henne inn etter at Ramnefjell og Tetzschner var ferdige, var av hensyn til lytterne. Det var viktig med en oppklaring fra slottet sin side, så kan man være enig eller uenig om hun svarer på programlederens spørsmål eller ikke, sier debattredaktør i NRK, Kyrre Nakkim.

- Forskjellsbehandler NRK Slottet?

- Nei, det gjør vi ikke. Jeg syns programleder, Fredrik Solvang, gjorde et godt og kritisk intervju med Hagen.

Dagbladet presenterte tidligere i år den totale utgiften for det norske kongehuset, på mer enn 450 millioner kroner.

Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved Slottet, sier at kongehus og hoff ikke deltar i monarkidebatten.

- Jeg stiller ikke i debatt med noen, helt uavhengig av Dagbladet, sier Hagen.

Gjelder det også når debatten ikke handler om styresett, men om økonomi?

- Jeg stiller ikke i debatt.

- Urimelig og usaklig anklage Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum sier det framsto som pussig at slottet og Dagbladet uttalte seg hver for seg, så lenge det gjaldt samme sak.

- Vi lyttere får inntrykk av at det er republikansk diskusjon som er årsaken til at slottet ikke ønske å stille til debatt. Hvis årsaken var at de ikke ville stille til debatt i det hele tatt, så burde lytterne ha blitt opplyst om dette. Det kan godt være forståelig det, men da er det som er begrunnelsen, sier Stavrum.

Vil slottet alltid kunne avvise å stille til debatt sammen med Dagbladet med den begrunnelsen at avisa er republikansk og at det derfor blir en monarkidebatt?

- Det ville være en urimelig og usaklig anklage mot Dagbladet. Her har Dagbladet på nyhetsplass påvist i alle fall en uklarhet om hvordan ressurser skal brukes og føres — og det er en sak for seg.

 - Hvis slottet blir underlagt offentlighetsloven, vil spørsmål om ressursbruken kunne dukke opp som følge av større innsyn. Noen må føre den debatten, og det er viktig at slottet finner ut av hvordan de kan ta den, sier Stavrum.

Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, har i dag bare gjentatt gårsdagens argument overfor Dagbladet om hvorfor hun ikke ønsket å stille til debatt.