Slottet mister stuepikene og oldfruene

Stuepikene blir renholdere. Oldfruen blir husøkonom. Likestillingsombudets kritikk av Slottets stillingsbetegnelser har fått gehør hos hoffintendant Lise Harlem.

Men ikke alle de tradisjonelle titlene forsvinner. Marskalken, knekten og lakeiene forblir ved hoffet.

- Vi ønsker å opprettholde stillingsbetegnelser som er karakteristiske for arbeidet ved et hoff, funksjoner som fremdeles utøves og gjør Slottet til et spesielt sted, sier hun til Aftenposten.

(NTB)