Sludder om Finnmark

CARL I HAGEN fortsetter sine feilaktige påstander om Finnmarksloven i Dagbladet. Loven er rasistisk, og det skapes særrettigheter for samene påstår han bl.a. fordi allmennheten skal få redusert adgang til Finnmark. Det blir like feil og dumt som å påstå at Hagen er rasist fordi han ikke vil se allmennheten foran stuevinduet sitt på Nøtterøy. Finnmarksloven sikrer fortsatt adgang for allmennheten til å jakte og fiske i Finnmark, langt mer omfattende adgang enn landet for øvrig. Er det rasistisk av oss øvrige borgere å stenge allmennheten ute fra jakt og fiske på annen grunn i Norge?

Finnmarksloven gir dessuten ikke særrettigheter for samene. Den gir de samme rettighetene vi alle har opparbeidet etter alders tids bruk. Problemet er jo at samene ikke har blitt gitt disse rettighetene tidligere, i motsetning til Storberget på Elverum og Hagen på Nøtterøy. Er det snakk om rasisme i denne saken må det være den historiske behandling samene er utsatt for. Vi beveger oss fra dette til en likebehandlende lov. Når kommer Hagen på banen for å sikre folk flest rettigheter?