USMAKELIG UTSPILL FRA FRP: Frp bruker bilbranner i Oslo som påskudd for å snakke om problemene med innvandring. Da handler det mer om at det er valgkamp enn et reelt engasjement for disse områdene, mener Kari Elisabeth Kaski. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix
USMAKELIG UTSPILL FRA FRP: Frp bruker bilbranner i Oslo som påskudd for å snakke om problemene med innvandring. Da handler det mer om at det er valgkamp enn et reelt engasjement for disse områdene, mener Kari Elisabeth Kaski. Foto: Terje Bendiksby / NTB ScanpixVis mer

Bilbranner i Oslo:

Slukk brannene, Frp

Frp liker å helle bensin på bålet. De burde heller hjelpe oss som prøver å stoppe brannene før det settes fyr.

Meninger

Den siste tiden har det vært flere bilbranner nattestid i Oslo sør og øst. Frp hopper begeistret på anledningen og mistenkeliggjør innvandrerungdom før brannene er skikkelig slukket. Men ungdommer i Oslo bør slippe å bli brukt i et uverdig politisk spill for å fremme Frps innvandrerfiendtlige agenda.

Det er fortsatt uklart hvem som står bak det hele. En ung mann er arrestert. Om det er gjengkriminalitet, forsikringssvindel, hærverk, teknisk svikt eller pyromani vet vi fremdeles ikke. Det stanset ikke Frp fra å benytte anledningen til å snakke om innvandring. «I Sverige har dette kommet som en konsekvens av en for høy innvandring over tid kombinert med for dårlig integrering» skriver innvandringsminister Sylvi Listhaug. «Slik skal vi ikke ha det i Norge. Enig?» spør Frp på Facebook. De fleste er enig, viser det seg. Ingen vil ha brennende biler i sitt nabolag. Ingen misforstår heller hvem Fremskrittspartiet mener står bak. Det er ikke forsikringssvindel, hærverk eller selvantennelse. «Få DRITTEN ut'a landet!!!» skriver en debattant i kommentarfeltet.

La det være klart, det er uakseptabelt å tenne på biler. Velger du å tenne på en bil, kan du ikke skylde på en politiker for at du gjør det. Det er viktig at politiet får etterforsket og oppklart sakene. Men at Frp bruker anledningen til til å snakke om sin favoritt-løsning på alle problemer, motstanden mot innvandring, er useriøst og usmakelig og handler mer om at det er valgkamp enn et reelt engasjement for disse områdene. Det er enormt viktig å diskutere hvordan vi kan sikre ungdommers oppvekstvilkår og framtidsutsikter i byen vår. Og disse diskusjonene må tas alle dager i året, også når biler ikke brenner. Viktige forklaringer på sosial uro og opprør i andre europeiske byer er en følelse av utenforskap, manglende håp for framtiden og økende forskjeller. Politikk kan forebygge og hindre dette.

Det gode, langsiktige og forebyggende arbeidet handler om ungdomshus, sosialarbeidere, tilgang til idrettsanlegg og fritidstilbud. Det handler om opprustning av nabolag, god drift av sosialboliger og om å sikre at ulike folk bor sammen. Det handler om nok lærere og gratis aktivitetsskole der alle kan være med. Det handler om å sikre ressurser og kvalitet i barnevern, rusomsorg og psykisk helse. Og mange flere ting.

God integrering av flyktninger er viktig. Det trengs en stor satsing på utdanning, språkopplæring, på å dekke hull i utdanning og få folk i aktivitet. Integreringstilskuddet til kommunene må økes. Norskopplæringen og jobbtreningen styrkes. Vi må forebygge at sårbar ungdom rekrutteres til kriminalitet. En del unge i Oslo vokser opp i belastende bomiljø og fattigdom. Gjengmiljøene kan tilby en sosial tilhørighet når samfunnet svikter. Slik kan vi ikke ha det. Bydelene må derfor jobbe systematisk og på tvers av etater for å følge opp ungdom i faresonen og forebygge rekruttering.

Og ikke minst: En god måte å unngå sosial uro på, er rettferdig fordeling. Forskningen er tydelig på at samfunn med små forskjeller mellom fattig og rik, har mindre kriminalitet, færre i fengsel, høyere levealder og bedre folkehelse. Dette er samfunn der folk opplever at de har muligheter og man har tillit til hverandre. Samfunn med små forskjeller skapes av politikk som gir muligheter til de mange heller enn de få. Det er samfunn der barn slipper å vokse opp i fattigdom.

Vi som politikere kan være med på å lage gode lokalmiljø og trygge oppvekstvilkår i bydelene.. I Oslo har vi hatt Groruddalssatsingen og støttet opp om Tøyenløftet. Dette er satsinger som virker og som må forsterkes og fortsette, ikke kuttes som regjeringen gjør nå. Vi må også gripe muligheten til en ny områdesatsing for Oslo Sør, slik beboere der ber om.

Det mye bra å si om ungdom i Oslo. Vi som er politikere må derfor slippe ungdom til i diskusjonen om hva som er bra for dem. NOVAs spørreundersøkelse «Ung i Oslo» og den europeiske ESPAD-undersøkelsen, viser nedgang i alkohol- og rusbruk blant Oslo-ungdom. Ungdomskriminaliteten i Oslo har gått ned syv år på rad, før statistikken i fjor igjen viste oppgang, kan Salto-rapporten fortelle oss.

Likevel er det grunn til å være på vakt. Samme rapport forteller om økt kriminell aktivitet det siste året. Særlig har antall straffbare forhold der unge er mistenkt eller siktet for å ha brukt fysisk vold økt.

Bilbranner og vold må følges opp av politiet. Vi som politikere har et ansvar overfor befolkningen på Tøyen, Mortensrud og Vestli og resten av Oslo for å hjelpe til med å skape gode nabolag med trygge oppvekstmiljøer. La oss løse de problemene vi har sammen, heller enn å gi øre til FrPs spekulative forsøk på å vinne valget ved å appellere til innvandringsmotstand.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.