Slurvete av Garbarek & ECM

Forskjellige titler


I takksigelsene heter det imidlertid følgende:
«Imprinted with the ancestral wisdom of African chants, the music of Deep Forest immediately touches everyone's soul and instinct... ()... Deep Forest is the respect of this tradition which humanity should cherish as a treasure... ()... Join us helping save the African Pygmies and preserve their unique Rain Forest Songs and Music by sending your tax-deductible donation directly to...»
Seks år seinere dukker samme sang opp på Jan Garbareks album «Visible World». Garbarek har gitt sangen tittelen «Pygmy Lullaby», og i coveret er den omtalt som «an African traditional melody».

Samme sang


De forskjellige titlene til tross; det er ingen tvil om at det dreier seg om samme sang. Her har du først Deep Forest-versjonen:

Lydsitat: Sweet Lullaby
Komponist: Mouquet/Sanchez / Telia Internett
Copyright: Céline Music/Synsound/Sony Music Entertainment

Så Jan Garbareks utgave:

Lydsitat: Pygmy Lullaby
Komponist: an African traditional melody / Telia Internett
Copyright: ECM Records

Samoa, ikke Afrika

Nå viser det seg at sangen har et relativt klart opphav. De aktuelle opptakene til UNESCOs plateserie er gjort av etnologen Hugo Zemp, ansatt ved Musé del Hom/Museum of Mankind i Paris. Han fikk sangen overbragt av sangeren Afun Akoa, bosatt på den polynesiske øygruppa Samoa.

Den aktuelle sangen ble spilt inn på plate så tidlig som i 1969, og relansert på CD i 1990. Som del av UNESCOs serie om folkemusikk fra alle verdensdeler, finnes den på utgivelsen som heter «Fataleka And Baegu, Music of Malaita» (distr.: MuDi).

Malaita er del av Salomon-øyene, geografisk plassert rett øst for Papua New Guinea, nordøst for Australia. Noen mil lenger øst finner man Samoa. Gitt at man befinner seg på den sørlige halvkule, er det vanskelig å komme særlig lenger vekk fra Afrika...Og ikke nok med det: Vest-Samoa har vært en selvstendig samveldestat siden 1962, mens Amerikansk Samoa har vært amerikansk territorium siden 1899 (Caplex; 1990).