Slutt med maset, Jens!

STOLTENBERG BRUKER mye tid på «skattelette til de rikeste» og ikke minst «total mangel på næringspolitikk». Men hva er hans egen næringspolitikk? La oss oppsummere; Norge har aldri gått bedre enn i dag; arbeidsledigheten er synkende, antall nyetablerte bedrifter er rekordhøyt og velferden er på et historisk topp punkt. Men vi er ikke i mål. Da kommer Jens Stoltenberg trekkende med Haakon Lie og Brundtland, syvende far og første mor i huset.

Ønsker han å løse morgendagens næringspolitiske utfordringer med gårsdagens løsninger? Med sentralstyrte industrietableringer, statlig eierskap, og fokus på dyrebare naturressurser som Norges konkurransefortrinn nummer en? Det er fossilt å tro at Norges konkurransefortrinn nummer en er tilgang på naturressurser. Det er tvert imot tilgang på kompetanse og kunnskap. Industrien som skal løse morgendagens behov må være kunnskapsbasert. Dette betyr ikke at all industri skal være IT eller Telecom. Et av verdens største selskaper, GE, la produksjon av medisin til Lista fordi kombinasjonen av pris og kompetanse var optimal.

MORGENDAGENS INDUSTRI vil bestå av mindre og mer «mobile» enheter med medarbeideres kompetanse som den viktigste kapitalen. Da blir gårsdagens regelverk med rigide lovbestemmelser på når og hvordan du kan jobbe avleggs og mot sin opprinnelige hensikt; å beskytte arbeideren og sikre en stabil og langsiktig arbeidsplass. Los krav om 6-timers dagen og SVs fokus på statlig eierskap står i direkte kontrast til framtidens behov.

Morgendagens kapitaleier og medarbeider vil ønske en betydelig større grad av fleksibilitet og egen påvirkningskraft på egen posisjon. Dette er en individuell valgfrihet som fagforeningene - og dermed også AP - er fjernt fra å forstå. Framtidens norske næringsliv kommer til å bestå av små og mellomstore kunnskapsbaserte bedrifter. Vi kan risikere å få en økonomi der vi lever av service industri - sponset av olje industrien dersom vi ikke etablerer nye bedrifter - raskere - og bedre. Det viktigste vi som politikere kan gjøre er å tilrettelegge for oppstart av nye bedrifter, bedre sosiale vilkår for gründere og trappe opp satsningen på kunnskap og forskning.

Vi må sikre etablerere av bedrifter like trygderettigheter - vi trenger å gjøre innbetaling av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift mer fleksibelt for de minste bedriftene - og vi trenger å åpne opp for arbeidsinnvandring ved å innføre mer fleksible regler for ansettelser. Dette er blant de ting som skal gjøre Venstre for kunnskapsindustrien til det AP var for oljeindustrien i midten av forrige århundre.