Sluttet å slå din kone?

DAGBLADET kommenterer nok en gang ansettelsen av Osmund Kaldheim som ny leder for det nye integrerings- og mangfoldsdirektoratet i lederartikkelen fredag 10. juni. Avisen mener at jeg har redusert Manuela Ramin Osmundsen til et «symbol.» Da vil jeg minne om at det var Dagbladets kommentator Marie Simonsen som i så fall reduserte henne til et symbol når hun skriver at hun ville vært en «postergirl» som kandidat til jobben. Jeg antar derfor at Dagbladet i tråd med sine egne uttalte holdninger, har innkalt henne til oppvaskmøte for å ha redusert en kvinne med minoritetsbakgrunn til et symbol. Men hva hvis jeg hadde svart nei eller ikke svart på et direkte spørsmål at det ikke ville vært et symbol å ansette en kvinne med innvandrerbakgrunn i en ledende stilling? Hva ville vært Dagbladets reaksjon på det? Jeg antar at Dagbladet ikke ville vært fornøyd med det svaret heller. Det blir litt som å stille spørsmål om du har sluttet å slå din egen kone?

JEG SKULLE videre ønske at Dagbladet hadde tatt seg bryet med å lese resten av mitt innlegg i avisen den 10. juni og ikke bare henge seg opp i en liten setning om «symboler.» Da ville man kanskje forstått litt om hvorfor det er behov for en omlegging av arbeidet på integreringsområdet og hva jeg ønsker med opprettelsen av det nye direktoratet. Kanskje Dagbladet da ville skjønne at jeg derfor har valgt den kandidaten jeg mener er best egnet til å gjennomføre de målene.