Sluttreplikk

ISLAM: Ole Jørgen Anfindsens påtatte naivitet (sist dokumentert i Dagbladet 15/10) kunne ha vært sjarmerende, dersom den ikke hadde vært ledd i en alarmistisk propagandastrategi med ett eneste mål, nemlig å skape størst mulig avstand mellom muslimer og andre i Europa. Når det som for hans nettsted er «relevant» i ni av ti tilfeller er nyhetsvinklinger som stiller muslimer i et negativt lys, blir det ikke engang smuler igjen av den nyanserte allsidigheten han flagger.Kanskje Anfindsens dagsorden er inspirert av en type pervertert kristendom (han har kristen bakgrunn), kanskje ikke - det spiller ikke så stor rolle. Men når Anfindsen sier at han har presentert sine forutsigelser om samfunnsutviklingen de kommede tiårene og spør etter våre, er det tydelig at han ennå ikke har sluttet med å late som om han er dum og uvitende.

SELVFØLGELIG VET dr. scient. Anfindsen (selv om han altså later som noe annet) at samfunnsvitenskapen ikke er i stand til å forutsi samfunnsutviklingen. I beste fall deltar samfunnsforskere i scenariebygging, hvor flere alternativer presenteres. Usikkerheten er likevel stor, og det presiseres alltid at utviklingen er avhengig av hvilke politiske valg som gjøres. Det lar seg derfor ikke gjøre å anslå hva som er «mest sannsynlig» av kosmopolitisk fred og sivilisasjonskrig; det avhenger nemlig av hva man vil. Mye tyder på at vi ønsker en annen fremtid enn Anfindsen.