Småpartier som MDG har en viktig funksjon i det norske demokratiet

Den grønne idébanken kom med noen interessante forslag denne helga.

LANDSMØTE I HELGA: Småpartier som MDG har en viktig funksjon i det norske demokratiet. De kan virke som en katalysator, ved å sette press på tidas presserende politiske utfordringer og tvinge de etablerte partiene til å svare på konkurransen. Foto: NTB Scanpix
LANDSMØTE I HELGA: Småpartier som MDG har en viktig funksjon i det norske demokratiet. De kan virke som en katalysator, ved å sette press på tidas presserende politiske utfordringer og tvinge de etablerte partiene til å svare på konkurransen. Foto: NTB ScanpixVis mer
Meninger

MDG har til nå hatt en begrenset rolle i norsk politikk. Bortsett fra i Oslo, hvor partiet sammen med Arbeiderpartiet og SV har fått gjennomslagg for radikal miljøpolitikk som mindre biltrafikk i sentrum og forsterket satsing på sykkelveier og kollektivtransport, lever partiet en nokså anonym tilværelse. Riktignok har partiet vært med i storkoalisjonen i Trondheim, og gjør det sterkt i Drammen. Det er likevel noe uforløst ved partiet, som har muligheten til å ri bølgen som et stadig sterkere engasjement for klima- og miljøsaken skaper.

Det synes vi er synd, ikke av hensyn til partiet selv - men av hensyn til framdriften og momentumet i norsk klima- og miljøpolitikk.

Med tanke på at Norge skal kutte halvparten av sine klimautslipp innen 11 år, og være et nullutslippssamfunn innen 31 år, trenger vi politiske spydspisser.

Småpartier som MDG har en viktig funksjon i det norske demokratiet. De kan virke som en katalysator, ved å sette press på tidas presserende politiske utfordringer og tvinge de etablerte partiene til å svare på konkurransen. I Oslo ser vi det har fungert, der har partiet i praksis flyttet den politiske virkeligheten markant i grønn retning - og bidratt til kutte klimautslipp.

Det er verdt å merke seg at høyresiden i byen ikke går til valg på å rulle tilbake denne politikken, men heller komme med andre forslag som skal konkurrere om å være grønne - på en litt annen måte.

Men MDG vil ikke få denne rollen nasjonalt bare med de riktige intensjoner og holdninger. Partiet trenger konkrete ideer som kan skape interesse og oppslutning utenfor egne rekker.

Helgas landsmøte viste fram noen interessante ideer, som ikke er nye - men som hvis de utvikles og presenteres riktig kan flytte klimadebatten.

Den ene gjelder klimaavgifter til fordeling (KAF), som innebærer avgift på bensin, diesel og flyreiser, som skal fordeles likt til alle borgere. Det vil være et kraftig økonomisk incetiv for klimavennlig adferd. Reiser du f .eks. mindre med fly, får du likevel samme beløp som alle andre og blir dobbelt belønnet.

Et annet vedtak er forslag om en oljesluttkommisjon, etter modell fra den tyske kullkommisjonen. Det er et tverrfaglig og partssammensatt utvalg som skal utrede hvordan Norge på best mulig måte kan avvikle oljeindustrien og samtidig sikre arbeidsplasser og verdiskapning. Dette er en god idé fordi omleggingen vil være så massiv at den trenger et koordinerende element. AUF har gått inn for det samme, så her har MDG potensielle alliansepartnere.

Målet for alle ytterpartier som MDG må være at deres politikk flyttes inn i sentrum, og vi ønsker dem lykke til.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.