Småbarnsforslag midt i menneskers liv

- Kjernespørsmålet er: «Hvor trykker skoen for dagens småbarnsforeldre?» Svaret for svært mange er at morgenene og ettermiddagene blir veldig stressende for både barn og foreldre.

HAKKET LENGER: Muligheten for redusert arbeidstid i perioder av livet er allerede hjemlet i arbeidsmiljøloven. Vårt forslag er å gå hakket lenger og gjøre det litt lettere for småbarnsforeldre å velge en slik løsning. 
Illustrasjonsfoto: Jaques Hvistendahl
HAKKET LENGER: Muligheten for redusert arbeidstid i perioder av livet er allerede hjemlet i arbeidsmiljøloven. Vårt forslag er å gå hakket lenger og gjøre det litt lettere for småbarnsforeldre å velge en slik løsning. Illustrasjonsfoto: Jaques HvistendahlVis mer

Reaksjonene etter at vi sist uke gikk ut med forslaget om deltidspermisjon til småbarnsforeldre har ikke latt vente på seg. Dagbladet tok for seg temaet i sin lederartikkel 2/5. Det er bra, men reaksjonene viser også en del vanetenking og fordommer. KrFs programkomité ønsker selvsagt ikke å stimulere til at folk blir borte fra arbeidslivet. Påstanden om at dette handler om å få kvinnene hjem igjen faller egentlig på sin egen urimelighet. Mener man det samme om den ordinære foreldrepermisjonen? Vi har da virkelig kommet lenger enn det i Norge i 2012.

Kjernespørsmålet er: «Hvor trykker skoen for dagens småbarnsforeldre?» Svaret for svært mange er at morgenene og ettermiddagene blir veldig stressende for både barn og foreldre. Muligheten for redusert arbeidstid i perioder av livet er allerede hjemlet i arbeidsmiljøloven. Vårt forslag er å gå hakket lenger og gjøre det litt lettere for småbarnsforeldre å velge en slik løsning. Vi ønsker at foreldrene skal få ha sin yrkeskarriere. Det er viktig for samfunnet og for den enkelte. Men vi ønsker oss et arbeidsliv som er mer tilpasset familienes situasjon. Det er i mange tilfeller mulig - og til beste for alle parter.

KrF vil derfor utrede en deltidsforeldrepermisjon som kompenserer deler av inntektstapet ved å jobbe mindre mens barna er små. En måte å gjøre dette på er å innføre en deltidsperm som dekker deler av inntektstapet etter skatt for foreldre med barn under 6 år som ønsker å gå ned i stillingsprosent, begrenset opp til en støtte tilsvarende 20 prosent stilling per familie. Dette vil gjøre det lettere også for den av foreldrene som tjener mest å gå ned i stilling i deler av småbarnstiden.

Og til de som påpeker at mange er i motsatt klemme, de vil gjerne ha fulltid, men får det ikke: Det må selvsagt også gripes fatt i i enda større grad. Det er ingen motsetning mellom disse kampene. Menneskers hverdag er forskjellig. Sosialdemokratisk standardisering passer ikke alle. Mer mystisk er det ikke. Det handler om å finne forslag til løsninger på det som oppleves som utfordrende i menneskers liv - og da er barnas beste førsteprioritet for KrF.

Jeg er glad for debatten. Vi skal ha en grundig programprosess i KrF, og det er ikke sikkert at alle komiteens forslag «overlever». Kommer vi opp med bedre løsninger på denne utfordringen, skal vi selvsagt lytte.

Dagrun Eriksen
Dagrun Eriksen Vis mer