Smått og godt

Vellykket forsøk med J.S. Bach

CD: Ideen om å framføre J.S. Bachs «Matteuspasjonen» med én sanger pr. korstemme har versert i musikkmiljøet som dogmatisk utopi siden Andrew Parrots og Joshua Rifkins puristiske eksperimenter for drøyt tjue år siden.

De låt aldri noe bra, enten de nå stemte med oppførelsespraksis på Bachs tid eller ei.

Likevel har nyheten om at Paul McCreesh og hans Gabrieli Players var underveis nettopp med et forsøk i den retning, vakt forventning, fordi McCreeshs klanglige forestillingsevne overgår de fleste blant oppførelsespraktikerne, og fordi han har en vidunderlig sans for velklang.

Nå foreligger den, og innfrir alle forhåpninger. Det henger selvfølgelig sammen med hvem sangerne er, åtte stykker fordelt på to korsatser, blant andre Magdalena Kozená, Deborah York, Mark Padmore og Peter Harvey. Det klinger mer som et operaensemble enn som en sped utgave av ekte korklang, og er mikset sammen med Roskilde kirkes rike orgelklang og kammerorkestrets fantastiske detaljrikdom til en overveldende helhet. Dermed er «Matteuspasjonen» reddet, fordi den står og faller på at den treffer oss med full kraft, og med det lille ensemblets fleksibilitet i tilgift.