SMS fra Sekretariatet

UNDERTEGNEDE hadde 11. juli et innlegg hvor det ble påpekt at det finnes en helhet i den holdningen som fhv. LO-topper Yngve Hågensen og Jan Balstad har inntatt til Røkke og hans korrupsjonssak. Jeg viste bla. til hvordan nåværende LO-sekretær Ellen Stensrud i sin tid serverte oppsiktsvekkende usannheter om det såkalte «Solidaritetsalternativet» (SA) fra 1992. I strid med fakta påsto hun at Hågensen hadde reservert seg mot SAs anbefaling av permanent arbeidsledighet, reduserte trygder og reallønninger, frie markedsbevegelser, m.v.

I ET INNLEGG 13. juli prøver Stensrud med noen uklare påstander å rette opp inntrykket for så vidt gjelder de nevnte herrers forhold til Røkkes pengesekk.Dagblad-kjøpere vil nok undre seg over å lese dette, for de har ikke sett Stensruds innlegg på trykk. Det er rimelig om de spør seg: Er dette en and eller en agurk? Svar: Det er en and, for saken er at Stensrud ikke svarer i Dagbladet, hvor hun er blitt kritisert, men i en privat SMS-sending til undertegnede! Om min kritikk angående SA sier hun her:«De andre påstandene har vi hatt så mange runder på før at d ikke er noe poeng for meg å dra i gang nye runder.»Ja, det kan åpenbart gå rundt for noen hver. Hvis Stensrud har gått noen runder med meg, må noen ha fått seier på walkover. Sannheten er at LO-sekretæren har skygget unna ethvert ansvarlig engasjement fra første stund. I dette har hun fått følge av Hågensen, som var den som lokket henne til å rykke ut med en absurd framstilling av LOs standpunkt.

DET ER LITT av en situasjon: De ansvarlige for det viktigste aktstyket når det gjelder utformingen av en «nyliberalistisk» politikk i Norge, rømmer fra debatten og later som de ikke aner hva saken dreier seg om. Årsaken ligger ikke bare i at de er avhengige av en form for støtte fra «de menige» i arbeiderbevegelsen, som har et helt annet verdigrunnlag. Den ligger også i at folk som Stensrud, Balstad og Hågensen er innstilt på å underkaste seg den borgerlige tenkemåten. Et brudd er bokstavelig talt utenkelig for dem. Dette krysspresset leder dem inn i forhold de ikke finner veien ut av. De velger, som så mange andre i liknende situasjoner, å ty til kjeftbruk i stedet. Resultatet ser vi illustrert i Hågensens velkjente stil, som til forveksling likner på bajasseri.Hvilket leder meg til å nevne at jeg nå venter på en SMS fra Hågensen. Jeg skal informere alle. Gled dere. Da blir anden til en agurk. Garantert årets sureste sommeragurk.