Snakk med de store, døde

William Shakespeare, Jane Austen og Charles Dickens svarer på dine spørsmål på nettet.

På siden http://www.learnfree.co.uk/talkingto har mange benyttet anledningen til å spørre de klassiske forfatterne om alt mulig: Hvilken person i Shakespeares skuespill har flest replikker - Iago eller Hamlet? Hvorfor giftet Jane Austen seg aldri? Og var det slik at Charles Dickens hadde et forhold til svigerinnen sin?

Jane Austen forteller om Tom Lefroy, hennes ungdoms ulykkelige kjærlighet som giftet seg med arvingen til en rik høyesterettsadvokat. Og Charles Dickens kan fortelle at Shakespeare var en stor inspirasjonskilde for ham.

Naturligvis er det ikke Shakespeare og Austen selv som snakker, men litteraturvitere med ekspertise på de ulike forfatterne. Tjenesten er en del av Learnfree, et nettsted som retter seg både mot barn og voksne i undervisningsspørsmål, fra førskole- til universitetsnivå. Learnfree lover at flere store, døde forfattere skal stille lesernes nysgjerrighet etter hvert.

SE HAN SNAKKER: Nettbrukere kan snakke med Shakespeare på nettet.