- Snevert litteratursyn

- Torgrim Eggen og Herman Willis demonstrerer en ganske snever oppfatning av hva litteratur og litteratur skrevet av menn er, sier forfatter og Bragepris-vinner Liv Køltzow.

Gutta boys står alene

Hun minner om Gustave Flaubert, som satt i fem år og skrev «Madame Bovary», selv om boka ikke var bestilt av noen bokklubb. Køltzow er dessuten i tvil om de to forfatterkollegaenes tilstandsrapport over norsk litteratur er riktig.

- Hvis de mener noen skreddersyr bokklubbenes bøker, må de konkretisere. Hvem er det i så tilfelle som skreddersyr? Jeg tror ikke, som de to, at det dreier seg om et komplott, men mer om et sammenfall av tilfeldige omstendigheter, sier Liv Køltzow.

Derimot slutter hun seg til Eggens og Willis' klage over at få menn leser bøker. Men hun spør seg om det ikke alltid har vært slik. Skal noe gjøres, mener hun det er opp til forfatterne å legge hodet i bløt.

- Man kan selvsagt snakke om en ond spiral som forsterkes av bokklubbenes kommersielle interesser. Men jeg mener man ikke kan moralisere over det. Det er bare slik at majoriteten av leserne er kvinner, og at man følgelig tilbyr dem bøker man tror de kan ha glede av.

Den siste boka mi handler like mye om eksistensielle temaer som kvinnelige. Å stemple den som en kvinnebok fordi jeg som forfatter nå en gang er kvinne, blir i mine øyne altfor enkelt, poengterer Liv Køltzow.