PÅ LIV OG DØD:  Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil reservere seg mot regjeringens asylavtale med KrF og Venstre. Her fra Stortingets åpning.
Prableen Kaur (Ap) til venstre. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
PÅ LIV OG DØD: Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil reservere seg mot regjeringens asylavtale med KrF og Venstre. Her fra Stortingets åpning. Prableen Kaur (Ap) til venstre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Snikreservering

Gjør din plikt, krev din reservasjonsrett.

Kommentar

Si ikke at regjeringen ikke ble advart. Gir du en gruppe rett til å reservere seg på grunn av sitt livssyn, vil andre kreve det samme. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) ber simpelthen om at han også får følge sin samvittighet i spørsmål om liv og død. Eller som han uttrykte det i NRKs «Politisk kvarter» i går morges: Innvandringsspørsmålet er ikke et helt vanlig politisk spørsmål. Det er langt viktigere. Jeg ser rundt meg og ser at samfunnets verdier forvitrer. Det gjelder likestilling og likeverd. Ytringsfriheten er innskrenket.

I likhet med reservasjonslegene står altså Tybring-Gjedde opp mot et samfunn i forvitring, og som dem føler han seg kneblet og stemplet for sitt livssyn. Til nå har han fulgt sin overbevisning uten reservasjon, men etter at regjeringen inngikk en bindende avtale med KrF, kan han bli tvunget til å handle mot sin samvittighet.

Paradoksalt nok har KrF gitt ham en vei ut. Han vil også ha reservasjonsrett av samvittighetsgrunner. For ham er det like viktig å avvise mennesker i en sårbar situasjon som for reservasjonslegene.

Enkelte hevder det vil skape kaos om folkevalgte skulle begynne å stemme etter egen overbevisning, men Tybring-Gjedde er tross alt unntaket fra regelen. Det er ikke som om alle i Frp plutselig skulle mene det de alltid har ment.

Det er som det blir sagt om reservasjonsmotstanden, rent hysteri å påstå at en innvandrermotstander er en trussel mot en human asylpolitikk. Eller at Tybring-Gjedde vil bruke reservasjonsretten til å spre Frp's egentlige budskap.

Derfor er det en pragmatisk utvei for regjeringen. Tybring-Gjedde kan få en reservasjonsmulighet. Ikke en rett, en mulighet. Så lenge han ikke i praksis truer samarbeidet med KrF og Venstre, kan han få følge sin samvittighet og jobbe mot innvandring.Regjeringen kan uansett gå rett til Stortinget og få innvilget flertall, og det må være rom for stemmer som mener at dommedag er nær i et liberalt samfunn.

Spørsmålet mange stiller er likevel om Tybring-Gjedde vil stoppe der. De fleste abortmotstandere slår seg til tåls med en reservasjonsmulighet, men enkelte har gått lenger og etablert sitt eget prosti. Vil Tybring-Gjedde stifte sitt eget parti?

Det har skjedd før i Frp, aldri med suksess, men det kan man ikke si om Strandebarm heller. Prostiets siste utspill var å hylle Ugandas homolover. Tybring-Gjedde har nøyd seg med å forsvare Putin.

KOMMENTARFELTET BLE DEBATTLEDET AV TERJE MOSNES