Snøhvit våkner til kamp

- Gassen fra Snøhvit-feltet skal gjøre Hammerfest til Nordkalottens Stavanger, jubler Snøhvit-tilhengerne. - En subsidiert klimabombe, mener Frederic Hauge i Bellona.

TROMSØ (Dagbladet): EFTAs overvåkingsorgan ESA kan komme til å velte hele prosjektet som skal berge Finnmark. Det kan bli utfallet dersom de konkluderer med at den rause skatteletten til oljeselskapene er i strid med reglene om statsstøtte. Klagen ble levert av Bellona og Frederic Hauge.

- Er det ikke ganske typisk? Så snart vi får til noe her i Nord-Norge, skal en eller annen der nede i Oslo kappe hånda av oss, sier Arvid Jensen, leder i Snøhvit Næringsforening i Hammerfest.

Han legger til:

- Dette er det største industriprosjektet noensinne i Nord-Norge. Du skal leite lenge før du finner en Snøhvit-motstander, ikke bare i Finnmark, men i hele landsdelen.

JO, DET ER klondyke.stemning i vertskommunen Hammerfest. De kan knapt nok vente på at saken skal klubbes gjennom i Stortingets energi- og miljøkomité. Folk forventer at KrF-statsråd Einar Steensnæs, som har tilrådet utbygging, får stortingsflertallet til å lande på samme standpunkt.

- Et nei vil være et slag i ansiktet, det må være helt klart, sier Jensen.

Det skal han også si til stortingskomiteens medlemmer, som onsdag reiser på befaring til Hammerfest.

For utsiktene til fortjeneste er så store at finnmarkingene ser for seg at de omsider kan tre ut av rollen som nasjonens subsidierte «sytpeiser».

Folk har kommet reisende langveisfra med det glade budskap i dokumentmappene: Verdier for over 125 milliarder kroner ligger ute på havbunnen og venter. Og 46 milliarder kroner skal investeres, i og omkring en lutfattig by som inntil nylig ikke har hatt råd til å brøyte veiene eller skredsikre snaufjellet.

Nå fyker boligprisene i været, småbedrifter og lokale entreprenører værer feite kontrakter.

Folk føler at de endelig står på spranget til noe virkelig stort. Dag etter dag forteller Snøhvit-avisa Finnmark Dagblad hvilken velsignelse gassen vil bli for hele landsdelen.

Flere nordnorske kommuner har i forventningens rus ansatt lokale næringskonsulenter, jobben deres er å høste fruktene av Snøhvit.

MEN MILJØVERNERE RASER fordi saken kjøres gjennom i rekordtempo. Et vedtak må være på plass innen 1. mars, ellers ryker kontraktene med gasskjøperne i USA og Spania. Staten har ikke hatt tid til å utrede «konsekvensene». Det har derimot Statoil, som er operatør, og Barlindhaug Consult gjort. De som selv har store økonomiske interesser i prosjektet, mener de positive ringvirkningene vil bli enorme:1100 arbeidsplasser i utbyggingsfasen fram til 2006.Minimum 500 varige arbeidsplasser i Vest-Finnmark.Kjølevann fra fabrikken skal brukes til oppdrett.76 milliarder i skatteinntekter til staten de neste 30 åra.Total byfornyelse i Hammerfest.Kvalifisert arbeidskraft hentes hjem til Nord-Norge.

FISKERNE NORDPÅ har alltid ment at petroleumsvirksomhet i matfatet er hasardspill. Men Arvid Jensen i Snøhvit Næringsforening peker på at man har lyktes med å overbevise selveste Finnmark Fiskarlag om at utbyggingen er en god idé, såframt det dreier seg om gass, og ikke olje.

Det er et fromt ønske. Mange tror oljeeventyret nå er kommet for å bli utenfor kysten av Nord-Norge. Over 20 milliarder kroner er alt brukt på borebrønner i nord siden den første plattformen ble slept nordover i 1980.

Skal politikerne da si nei til selskaper som har slitt så lenge og endelig kan få noe igjen for strevet?

Og prøveboringen fortsetter. Selskapet Agip har gjort et stort oljefunn like i nærheten av Snøhvit. Det finnes svart gull i Arktis, og selskapene kjenner lukta av penger.

- Saken er jo at Snøhvit i virkeligheten innebærer startskuddet for en gigantisk oljeutvinning i Barentshavet. Når politikerne først sier ja til Snøhvit, vil snøballen fortsette å rulle. Det er jeg sikker på. Dette er totalt uansvarlig, i et av verdens viktigste oppvekstområder for fisk, sier Frederic Hauge.

KRITISKE INNVENDINGER må du altså helt til Oslo for å finne. Hauge & Co. peker blant annet på at et stort oljeutslipp i Barentshavet kan knuse norsk fiskeeksport i løpet av få timer.

Dessuten: Vintrene i Nord-Europa skal bli våtere og villere, forteller forskerne. Det skyldes utslippene av skadelige klimagasser. Da passer det dårlig at Snøhvit vil gi årlige CO{-2}-utstlipp på 860000 tonn. Det er to prosent av Norges samlede CO{-2}-utslipp. Gassen fra Snøhvit kan føre til enda mer regn i Bergen og Bodø.

- Jeg kan forstå at folk i Finnmark er forbannet på meg. Men denne saken er så skandaløst dårlig utredet. Snøhvit er et symptom på et demokrati i krise. Man fatter beslutninger, men har ikke tid til å vente på en konsekvensutredning, og man valser over motekspertisen. I denne saken er det dessuten lagt opp til en massiv informasjonsstrategi fra mektige oljeinteresser, der ringvirkningene for Nord-Norge hausses opp. Enhver edruelighet er borte. Jeg er slett ikke så sikker på at delene til Snøhvit vil bli skrudd sammen i Nord-Norge, sier Frederic Hauge i Bellona.

KRITIKERNE beskriver Snøhvit som et fryktelig blindspor. Både økologisk og økonomisk.

- Ulykken er at Snøhvit både er distriktspolitikk og et resultat av landet vårt mangler en nasjonal klimapolitikk, sier Hauge.

Med byggestart til sommeren er det klart for et nytt stort miljøslag i Norge. Bellona og Natur & Ungdom varsler aksjoner.

Karl-Eirik Schjøtt Pedersens siste gjerning som finansminister var å gi oljeselskapene store skattefordeler. Det dreide seg om å tilby vilkår som operatørselskapet Statoil og de andre rettighetshaverne kunne godta. Og slik ble det, og en dag i fjor høst spratt sjampagnekorkene i Finnmark. Schjøtt'n hadde gjort jobben.

Men Bellona klaget de sjenerøse avskrivningsreglene inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har bedt om en redegjørelse fra Finansdepartementet. Det kan hende at de særskilte skattereglene strider mot reglene for statsstøtte.

All ståheien skyldes altså at miljøverneren Frederic Hauge synes Snøhvit er alt annet enn et eventyr. Dersom han lykkes i å få Snøhvit skrinlagt, kan det hende at han bør vente en stund før han reiser til Finnmark.

Artikkelforfatteren er journalist ved Dagbladets Nord-Norge-kontor