SNUR: Kulturdepartementet opplyser at de vil offentliggjøre deler av informasjonen i TV 2s søknad om allmennkringkasting, som hittil har vært hemmeligholdt. Virke det er viktig at folk vet hva slags programtilbud TV 2 tilbyr, slik at man kan ha en debatt om det før avtalen inngås. FOTO: NTB Scanpix
SNUR: Kulturdepartementet opplyser at de vil offentliggjøre deler av informasjonen i TV 2s søknad om allmennkringkasting, som hittil har vært hemmeligholdt. Virke det er viktig at folk vet hva slags programtilbud TV 2 tilbyr, slik at man kan ha en debatt om det før avtalen inngås. FOTO: NTB ScanpixVis mer

Snur om hemmelighold rundt TV 2-avtale

Kulturdepartementet og TV 2 ville først ikke fortelle hvilket allmennkringkastertilbud TV 2 vil gi seerne. Nå snur de.

(Dagbladet): TV 2 var eneste søker på oppdraget som kommersiell allmennkringkaster, og skal forhandle med Kulturdepartementet for å komme til enighet om en avtale.

Da offentligheten fikk innsyn i søknaden fredag, var store deler av søknaden sladdet. Blant annet fikk man ikke vite om TV 2 vil oppfylle Kulturdepartementets krav til hvilke typer programmer de vil tilby norske TV-seere. Kulturdepartementet begrunnet hemmeligholdet med at dette var forretningshemmeligheter.

Nå har de derimot snudd.

- Jeg er glad for at TV2 i dag har samtykket til at store deler av opplysningene som har vært unntatt fra innsyn likevel blir offentlig tilgjengelig. Departementet åpner for innsyn i dette så snart det er praktisk mulig, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i en e-post til Dagbladet.

- Den diskusjonen trenger vi

Hun legger til at hun mener de har lagt opp til en mest mulig åpen og offentlig prosess fordi de mener allmennhetens behov for innsyn i denne prosessen er viktig.

- Vi må forholde oss til offentlighetsloven som pålegger oss å unnta taushetsbelagt informasjon og det var derfor utgangspunktet for at en del opplysninger i første runde ble unntatt, skriver Helleland.

Torbjørn Urfjell, direktør for Virke Produsentforeningen, mener det var problematisk at informasjonen ble hemmeligholdt, og sier han er glad TV 2 nå vil bidra til den offentlige debatten i større grad.

- Nå har det gått en prosess som har ført til at det blir større åpenhet om hva TV 2 skal tilby TV-seerne, for å motta 135 millioner kroner som kommersiell allmennkringkaster. Og det er sundt. Den diskusjonen trenger vi, sier Urfjell.

Han mener dette må være en del av en offentlig debatt, før avtalen faktisk blir inngått.

Krav til TV-program

I utlysningen av avtalen skrev Kulturdepartementet at de hadde klare krav til hva en kommersiell allmennkringkaster skal sende av programmer.

I tillegg til daglige riksdekkende nyhetssendinger, skal TV-kanalen også ha norskspråklige programmer for barn og unge, og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama.

I tillegg må de også oppfylle minst fem av punktene på denne listen av krav til TV-program.

  1. Undervisningsprg. - minst månedlig
  2. Samfunns-/informasjonsprogram - minst ukentlig
  3. Underholdning - minst ukentlig
  4. Sport - minst ukentlig
  5. Kunst, kultur og musikk - minst månedlig
  6. Religion, livssyn og livsfilosofi - minst månedlig
  7. Natur og vitenskap - minst månedlig
  8. Programmer for språklige eller etniske minoriteter - minst månedlig
  9. Programmer for den samiske befolkningen - minst månedlig
  10. Dokumentarprogram - minst månedlig.

Programmer på norsk skal utgjøre minst halvparten av sendetiden, og begge de offisielle målformene skal brukes.

- Må dokumentere

Torbjørn Urfjell i Virke mener folk har rett til å vite hvilke av disse fem programområdene TV 2 vil satse på, og at det bør være en åpen debatt om hva slags kommersiell allmennkringkaster vi skal ha.

- Det viktigste er å få vite om TV 2 får en reell allmennkringkasterprofil. Om de har et bredt tilbud, høy andel norske programmer folk kan relatere til, og norsk spillefilm, drama og dokumentar, sier han.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet i Bergen og ekspert på offentlighetsloven og forvaltningsloven, mener publikum har krav på å vite hvor langt TV 2 forplikter seg til å oppfylle kravene fra Kulturdepartementet. Han forklarer at det kun er opplysninger om forretningsdriften som er av konkurransemessig betyning, som kan holdes hemmelig.

- For offentlig debatt

Olav T. Sandnes, administrerende direktør for TV 2, sier til Dagbladet at de nå tar en ny vurdering for å se hvor mye av informasjonen som er unntatt offentlighet som kan offentliggjøres likevel.

I den versjonen av søknaden som til nå er offentliggjort, er informasjon sladdet når det kommer til hva slags programmer TV 2 ønsker å satse, og de vil oppfylle Kulturdepartementets krav til hvilke typer programmer de vil tilby norske TV-seere. Offentligheten fikk heller ikke vite hvor ofte TV 2 planlegger å ha riksdekkende nyhetssendinger.

- Vi er selvfølgelig for en offentlig debatt, og vi vil ta en ny vurdering og se om det er punkter som ikke bør være unntatt offentlighet, sier Sandnes.

Han legger til at dersom de kommer til enighet med Kulturdepartementet vil de også levere en allmennkringkastingsrapport som skal offentliggjøres hvert år, hvor de beskriver hvordan de møter kravene.