SKUFFER: «Sittende regjering har overhodet ikke maktet å gjøre noe som helst med å fjerne fattigdommen», skriver artikkelforfatteren. 
Foto: Knut Falch / NTB
Scanpix
SKUFFER: «Sittende regjering har overhodet ikke maktet å gjøre noe som helst med å fjerne fattigdommen», skriver artikkelforfatteren. Foto: Knut Falch / NTB ScanpixVis mer

Snur ryggen til fattigdommen

De rødgrønne partiene lovet høsten 2005 at de skulle fjerne fattigdommen i Norge.

Det var et klart mål. Statsråd Kristin Halvorsen (Sv) sa de skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Men hva har vi sett? Jo, fattigdommen utvikler seg i gal retning, og sittende regjering har overhodet ikke maktet å gjøre noe som helst med å fjerne fattigdommen anno 2013.

Siv Jensen (Frp) har utfordret statsminister Jens Stoltenberg til en tverrpolitisk dugnad mot fattigdom. De rødgrønne partiene takket nei! Man snakker og snakker om fattigdom, men gjør ikke noe for å fjerne den. Nei, jeg er glad jeg ikke skal stemme på Arbeiderpartiet ved kommende valg. Mitt parti gjennom 43 år har skuffet meg sterkt.

De parlamentariske lederne til Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti vil jobbe videre med et felles tiltak for å løse fattigdomsproblemet. Målet deres er å komme fram til et felles forslag som kan virke både på kort og lang sikt. Regjeringen har ikke noen vilje til handling.

Barnefattigdommen er voksende i Norge. Det er sårende at Ap sier at det ikke er noen vits i å diskutere fattigdommen med de borgerlige partiene. Ap ser flere hindringer enn muligheter. Å fjerne fattigdommen må være valghøstens hovedtema.

Ola Ødegaard, generalsekretær,

Stiftelsen Rettferd for taperne
Ola Ødegaard, generalsekretær, Stiftelsen Rettferd for taperne Vis mer

En ting er å fjerne fattigdommen, noe annet er forebygging av fattigdom. Ideen om den norske modellen som samspillet mellom:

• Arbeidslinja og høyt sysselsettingsnivå

• Et rettighetsbasert og bredt «universelt» trygdesystem

Dette skal hindre omfattende fattigdom. De menneskelige og sosiale belastningene ved å være fattig er snarere tyngre enn lettere å leve med når det er få andre i samme situasjon.

Hva kan gjøres? Jo, vi må søke nye veier for å forebygge utestengning og utstøting fra arbeidslivet: Mer dristighet og nyskaping i bruken av virkemidler for å møte kritiske overganger. For eksempel: Hindre frafall innen skole/arbeid. Innføring og kvalifisering for nyankomne innvandrere til Norge.

Vi må opprettholde og forsterke trygdesystemets evne til å være bolverk mot fattigdommen. Vi må unngå svekking av uføretrygden som vern mot fattigdom.

Hvis folk stadig sliter med å få endene til å møtes og får voksende gjeld, fremmer det verken verdighet, tro på egne krefter eller handlingsevne. I arbeidet mot fattigdom trengs det et mer utbygd samarbeid på tvers av forvaltningen, ordinært arbeidsliv og organisasjoner av og for dem som er mest direkte berørt, nemlig de fattige. Det er beklagelig hvis ikke de politiske partiene nå kan bli enige om arbeidet med å fjerne fattigdommen.

Følg oss på Twitter