- Søk, søk, søk!

Hundretusenvis av dikt tilgjengelig på Dagbladet.no.

SKATTEKAMMER: En ny søkefunksjon gjør det mulig å orientere seg i nesten 900 000 dikt og kommentarer sendt inn til Diktkammeret gjennom forumets første elleve år. — Søk, søk, søk, sier diktlærer i Diktkammeret Helge Torvund. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet
SKATTEKAMMER: En ny søkefunksjon gjør det mulig å orientere seg i nesten 900 000 dikt og kommentarer sendt inn til Diktkammeret gjennom forumets første elleve år. — Søk, søk, søk, sier diktlærer i Diktkammeret Helge Torvund. Foto: Erling Hægeland/DagbladetVis mer

På Dagbladet.nos livlige diktforum Diktkammeret har det nylig blitt lagt ned stor dugnadsinnsats for å bedre søkefunksjonen. Nesten 900 000 dikt og innlegg har kommet inn i løpet av forumets første elleve år, og nå er det mulig å finne fram til gamle skatter gjennom et fulltekstsøk spesialutviklet av den mer enn gjennomsnittlig datakyndige kammerpoeten Øyvind Rangøy.

Den gode nyheten er altså at du søke etter dikt på tema og stikkord, en linje i diktet eller et nick, og elevenes diktforum Skolekammeret har også fått sitt fulltekstsøk.

Fra før har Dagbladet utviklet Diktbasen, der en stor mengde av historiske norske dikt av blant andre Olaf Bull, Vilhelm Krag og Henrik Ibsen, ligger fritt tilgjengelig. Med Rangøys nye diktkammer- og skolekammersøk, får leserne et betraktelig større tilfang av dikt — signert både profesjonelle forfattere og «hobbypoeter».

Vi spør diktlærer i Diktkammeret, for mange kjent som «twitterpoeten» Helge Torvund, hva dette betyr for Diktkammerets deltakere og lesere — ja, den lesende offentlighet som sådan?
  — Det nye søket er ein moglegheit som lenge har vore etterspurt. Ein les så mange dikt, og brått så er det eitt ein hugsar litt av, men ikkje når det vart skrive, kven det var som stod bak det, eller kva det heitte. Men ein har veldig lyst å lese det omatt! Eitt ord eller to som kan skilje det ut frå dei andre kan ein likevel hugse, og nå kan ein altså søkje på dei orda og finne det.
Manushjelp
Fra før finnes det enkelte måter å navigere i Diktkammeret, som bokmerking, bruk av nick og så videre, men som Torvund peker på:

— Det er ikkje alltid ein husgar å bokmerke det ein liker. Det er faktisk ikkje alltid ein veit kor godt ein liker nokre linjer før dei dukkar opp att lenge etterpå. Før var det for seint då. Det var mest heilt håplaust å finne det att. Nå er det ein smal sak. Og poesien er jo ein smal sjanger, så det passar veldig bra! Søk, søk, søk!   — Ein del av poetane skifter ofte nick og nyttar kanskje uregistrerte nick. Så hender det at ein kjem på at det var noko der, det diktet hadde noko ved seg. Men det er jo alt gått fleire månadar sidan ein smokka det inn på nettet, og ein tok ikkje nokon kopi eller skreiv det nokon annan stad. Nå kan ein søkje på dei orda ein hugsar stod der, nokre ord som kanskje ikkje står i så mange andre dikt, som gjer at ein hugsar nett dette diktet og vil sjå det igjen, vil ha det! Lesa det, sjekka om det var så bra som ein trur. Søk, søk, søk!   — Eg har fått spørsmål frå folk som er i ein prosess der dei samlar saman ting dei har skrive, for eige bruk eller med tanke på å setje saman eit manus og kanskje sende det til forlag. Då vil det òg av og til vera aktuelt å søkje på denne måten, fordi så mange ikkje bare skriv under same nicket, og kan leggje ut dikt ganske så impulsivt og ved å prøva ut ei ny røyst finn dei det naturleg å prøve ut eit eingongsnick. Så gløymer ein både nick og tittel, men hugsar kva diktet handla om. Søk, søk, søk!   
Skattekammer 
Torvund mener søkeinnretningen Øyvind Rangøy har laget, i tillegg kan gjøre det mulig for oss som lesere å se historikk og utvikling av tekster og poeter:

— Diktkammeret har vorte forvandla frå ein film med dikt som kvarv inn i historiens mørker til eit skattekammer der det er mange små dører og korridorar me kan gå inn i og fortape oss i gamle tekstar og diskusjonar. Der inne er det masse gråstein og tull, men òg kråkesølv og gull.
— Sist, men absolutt ikke minst, en stor takk til deg, Øyvind Rangøy! Kan du si noe om hvorfor du har prioritert å gjøre denne jobben?

— Eg er vorten glad i Diktkammeret og har lært svært mykje av å delta der. Det å utvikle dette systemet minner om det å skrive dikt — ein kreativ prosess som forløyser noko i meg og stimulerer på fleire plan. Det byrjar som ein enkel idé som spinn vidare i hovudet nærast i eiga kraft og på denne måten blir drive fram utan at det opplevest som arbeid. Skulle eg berre vore «fornuftig», ville eg truleg ikkje prioritert nokon av delane, men i begge fall lærer eg nye ting eg kan nytte i andre samanhengar — anten det er å skrive for menneske eller datamaskiner.

Søk selv, blant: 

Diktene i Diktkammeret
Diktene i Skolekammeret
Diktene i Diktbasen

• Gå heller ikke glipp av Helge Torvunds leksjoner i diktskriving!

DIKT I DAGBLADET: Diktkammeret (startet 2001) er Dagbladets diktforum for skrivende i alle aldre.
Skolekammeret (startet 2003) er forumet for elever til og med videregående skole.
• Diktlærer Helge Torvund kommenterer utvalgte dikt i Diktkammeret, mens Kristian Rishøi har samme rolle i Skolekammeret. 
• Hver måned kårer juryen — som består av Torvund, Rishøi og Maria Børja — de beste diktene. Alle disse trykkes i Dagbladet (med forbehold om lengde). Én finalist fra hvert forum blir også kåret til månedens poet.
• I tillegg tilbys Dikt.no, et skriveverksted der det er åpent for flere sjangere.
• Les også: Helge Torvunds leksjoner!

DIKTKAMMERET I BOKFORM:
Mange kammerpoeter har etter hvert debutert i bokform, og det er laget tre bøker i tilknytning ti kammerne:
«Diktkammeret. Å skriva poesi» av Helge Torvund (Samlaget 2001)
«Faen ta tyngdekrafta. Vinnere fra videregående» (Gyldendal 2008)
«Å våga seg ut i ord — Diktkammeret ti år»: jubileumsutgave for Diktkammerets første ti år (Samlaget 2011)  

DIGITALISERT: Dagbladet har lagt ned betraktelige ressurser for å gjøre dikt tilgjengelige for leserne, i tillegg til å invitere leserne til å skrive egne dikt. Illustrasjonsfoto: Nina Hansen
DIGITALISERT: Dagbladet har lagt ned betraktelige ressurser for å gjøre dikt tilgjengelige for leserne, i tillegg til å invitere leserne til å skrive egne dikt. Illustrasjonsfoto: Nina Hansen Vis mer