Søkende

Moderne godbit fra norsk/amerikansk kvartett.

«I Wish I Knew» er bassisten Sigurd Ulveseths tredje cd for Bjørn Petersens Taurus-merke, som fortrinnsvis dekker de mer samtidige aspektene ved moderne jazz. Men som Alun Morgan anfører i coverteksten, rommer Ulveseths kvartett musikere som både er søkende og tradisjonsbevisste. Dens andre medlemmer er tenoristen Knut Riisnæs, pianisten Dag S. Arnesen og den amerikanske trommeslageren Adam Nussbaum.

Det delikate åpningssporet er folkemelodien «Den skyldige», arrangert av Dag Arnesen, som bidrar med fem egne komposisjoner. Trass i en rundt 50-årig tradisjon for utprøving av jazzmulighetene i nordisk folkemusikk, har man vel ennå bare beveget seg i utkantene av denne toneverdenen.

Thelonius Monk og Miles Davis er blant de øvrige råstoffleverandører på en cd som bør være en godbit for alle med øre for nye klanger og en jazz med følehorn inn i framtida.