VURDERT: Her er de fem beste og de fem dårligste statsrådene siste halvår. Illustrasjon: Finn Graff
VURDERT: Her er de fem beste og de fem dårligste statsrådene siste halvår. Illustrasjon: Finn GraffVis mer

Solberg og Listhaug på topp, rotekoppen Røe Isaksen på bunn

Her er de fem beste og de fem dårligste statsrådene siste halvår

Meninger

Disse vurderingene er en del av Dagbladets halvårsvurdering av regjeringens politikk.

Her kan du lese våre kommentarer om regjeringens arbeid med klima, økonomi, kommunereform og asylpolitikk

Fem på topp

Erna Solberg, Statsminister: Terningkast 5:

POPULÆR: Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
POPULÆR: Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

Statsministeren har styrt i snart tre år, med forbløffende lite regjeringsslitasje - med unntak av antydningen til konflikt mellom henne og Sylvi Listhaug som VG omtalte i helga. Målingene har over tid vist en svakt stigende kurve, som gjør at det er helt åpent et drøyt år foran neste års stortingsvalg. Det kan skyldes en opposisjon som ikke har prikket inn toppformen, men Solberg klart å håndtere både nedgangstider og flyktningkrise – smurt med store mengder oljepenger. Det skjer til tross for til dels stor politisk avstand, særlig til støttepartiene Krf og Venstre på Stortinget. Det viser seg gang på gang særlig i flyktninge- og asylpolitikken og klimapolitikken. Målingene viser også at statsministeren personlig er populær, med 49 prosent som svarer at hun gjør en god jobb. Det tallet har ligget stabilt høyt hele det siste halvåret.

Tord Lien, Olje- og energiminister: Terningkast 5

DRILL, BABY: Olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
DRILL, BABY: Olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Vis mer

Hektisk halvår for en minister som har jobben med å sette regjeringens ivrige oljepolitikk ut i livet. I følge målingene ikke en statsråd som markerer seg så sterkt hos velgerne, men lykkes godt med gjennomføring. Har levert en energimelding som er blitt godt mottatt, der blant annet forslaget om å fase ut de grønne sertifikatene har fått støtte i Stortinget. Håndterer godt, og smetter dermed unna potensielt vanskelige saker som korrupsjonsmistankene rundt Statoil i Angola og ledighet i oljebransjen. Har tildelt leteområder i 23. konsesjonsrunde, til høylytte protester fra miljøbevegelsen. Men her er det bare en ting som gjelder for Lien, og vi siterer hans berømte twittermelding fra 2011: drill, baby, drill.

Sylvi Listhaug, Innvandrings- og integreringsminister: Terningkast 4

DRØMMEROLLE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
DRØMMEROLLE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

Er plassert i Frp’s drømmerolle, med ansvar for både innvandring og integrering. Listhaug framstår like mye som en statståd for partiets politikk, som regjeringens – og lykkes godt etter den forutsetningen. 55 prosent svarte i en undersøkelse i mai at hun gjør en god jobb med å håndtere innvandring til Norge. En lav andel «vet ikke»-svar, kun 7 prosent, viser at hun er god på å markere seg. Har hatt ryggdekning i regjeringen for innstrammingsforslagene, men «valgte» å gå på større nederlag i Stortinget enn strengt tatt nødvendig ut fra strategiske hensyn om å markere Frp’s politikk.

Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister: Terningkast 5

BUDSJETTVINNER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).
Foto: Marie Von Krogh / NTB scanpix
BUDSJETTVINNER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Foto: Marie Von Krogh / NTB scanpix Vis mer

Samferdsel er en av regjeringens hovedsatsninger, og Solvik-Olsen lykkes godt med å fronte store, offensive prosjekter. Arbeiderpartiet hevder han bare følger opp den forrige regjeringens NTP (nasjonal transportplan), men han er uansett budsjettvinner. Statsrådens prestisjeprosjektet, et eget veiselskap, er på plass. Selskaper har møtt sin første motbakke - det er kommet fram at åtte direktører har millionlønninger som overstiger statsrådens egen. Kontrollen med pengebruken framover blir avgjørende. Svært populær i målingene til tross for et solid løftebrudd: bompengene forsvinner jo ikke.

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister: Terningkast 4

PRIORITERING.
Helseminister Bent Høie legger fram stortingsmelding om prioritering.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
PRIORITERING. Helseminister Bent Høie legger fram stortingsmelding om prioritering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Helseminister er regjeringens uriaspost. Til tross for kritikk, har Bent Høie holdt roen. Den mangeårige helsepolitikeren har tillit i mange leire. Startet året med en gladsak, da han åpnet Direktoratet for e-helse. De skal jobbe med å digitalisere helsevesenet. Det er noe alle er enig i, men likevel har arbeidet stått i stampe siden 1990-tallet. Sykehus- og helseplanen som Høie la fram i fjor, ble vedtatt med enkelte endringer i Stortinget. Kjernen ble imidlertid ivaretatt. Høies arbeid med prioriteringsmeldingen anerkjennes også av fagfolk som et godt arbeid. Et skudd for baugen var kritikken om mulig juks med ventelistekøene på sykehusene.

Fem på bunn:

Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister: Terningkast 2

DÅRLIG FORARBEID?: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
DÅRLIG FORARBEID?: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Få statsråder er blitt så herjet med dette halve året som kunnskapsministeren. Mens han tidligere må sies å ha lykkes med politikken i høyere utdanning, har han gått fra nederlag til nederlag i arbeidet med barnehage og grunnskolen. Fraværsgrense, barnehagemelding og stoppingen av evaluering av de rødgrønnes forsøk med økt lærertetthet. Det ser rett og slett ut som kunnskapsministeren ikke er så opptatt av å gjøre et grundig forarbeid. Da det viste seg at kompetansekravene for lærere skulle ha tilbakevirkende kraft, kom det som et sjokk. Igjen måtte Røe Isaksen endre kurs.

Vidar Helgesen, Klima og miljøminister: Terningkast 2

TRÅTT.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
TRÅTT. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

I april undertegnet vår nye klima- og miljøminister Paris-avtalen. Ellers har det gått trått. CO2-utslippene økte i fjor for første gang på flere år. Ministeren peker på at Norge har knyttet seg til EUs utslippsmål, og venter på forhandlinger med EU om kutt. Hva Norge skal bidra med, bortsett fra penger i et kvotesystem, er uklart. I stedet viser Helgesen til endringer som skjer i det små – som grønne prosjekter hos Enova og Innovasjon Norge. Fikk Stortingsflertallet mot seg, som vil gjøre Norge klimanøytralt i 2030 – ikke 2050, og bestilling om at utslippsmålet for 2020 skal ligge fast.

Jan Tore Sanner, Kommunal og moderniseringsminister: Terningkast 2

NEI, NEI: Motgang i folkeavstemningene for Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
NEI, NEI: Motgang i folkeavstemningene for Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Vis mer

Presenterte en digitaliseringsmelding som har fått gode skussmål. Ellers et halvår preget av kommunereform, og her har ikke resultatene stått i forhold til forventningene Sanner har skapt. Målet har vært en helhetlig kommunereform, men over 200 folkeavstemninger har gitt nei de fleste steder. Selv om det er mellom 50 og 70 kommuner som slår seg sammen frivillig, gir ikke det grunnlag for å gjennomføre reformen som ønsket med større oppgavefordeling til kommunene. Sanner har også satt ny, norsk rekord i kongelig underdanighet, ved å gå god for pengebruk som er i strid med forutsetningene i statsbudsjettet de siste 15 årene.

Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister: Terningkast 2

NEDERLAG I STORTINGET: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
NEDERLAG I STORTINGET: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

Solveig Horne har fått ros for å ha bidratt til økt bosetting av flyktninger, men denne våren var det likestillingsministeren som skulle bryne seg på Stortinget med en ny likestillingsmelding. Den var så svak på konkrete tiltak at Ap og KrF fant sammen om et alternativ og til slutt fikk med seg Venstre. Det endte i et sviende nederlag for regjeringen og en viktig strategisk seier for Ap, som kunne krysse ut enda et område som har stått i veien for samarbeid med KrF.

Anders Anundsen, Justisminister: Terningkast 2

SKUFFET STORT: Justisminister Anders Anundsen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SKUFFET STORT: Justisminister Anders Anundsen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

En minister som er blitt møtt med store forventninger, men som har skuffet stort. Det viktigste han har fått til er et fengsel i Nederland. Politireformen har kommet på plass, men det er ennå usikkert hvordan utfallet blir. Han sliter i mellomtida med stor uro i politiet, der det har kommet fram oppsiktsvekkende sterk kritikk mot ledelseskulturen. Det er et problem han for øvrig sliter med selv også. Medarbeiderne hans har flyktet, og peker på samarbeidsproblemer. Har gitt politiet videre fullmakter til overvåkning, forslaget ble tøylet noe i Stortinget.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.