TRYGGHET VIKTIG: «Jeg kan verken se det som forsvarlig eller nødvendig at jeg skal utsette mine medsoldater den risikoen det er å transportere dem usikret på veien så lenge det ikke er reell bistand i krise eller krig », skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge/Scanpix
TRYGGHET VIKTIG: «Jeg kan verken se det som forsvarlig eller nødvendig at jeg skal utsette mine medsoldater den risikoen det er å transportere dem usikret på veien så lenge det ikke er reell bistand i krise eller krig », skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge/ScanpixVis mer

Soldater i en «food processor»

Forsvarets engasjement i trafikksikkerhet gir signaler om at man må avstå fra å beordre usikret transport av unge vernepliktige.

«Husk at soldatene dere har med ikke har tilgjengelig bilbelte. Hvis dere sklir eller kjører ut på glatta vil bilen virke som en food processor, hvor soldatene med våpen, hjelm og utstyr, kastes rundt i bilen.» Slik var det konkrete budskapet (fritt gjengitt) før øvelseskjøring på glattkjøringsbanen under Heimevernets vognførerkurs i vinter.

Forsvaret transporterer hundrevis av unge vernepliktige og andre tjenestepliktige i kjøretøy uten tilgjengelig setebelte eller sikring. Det er de åtte passasjerene i bakrommet på en MB 240, «Jeep» på folkemunne, som ikke har denne sikringsmuligheten. Dette er et paradoks sett i forhold til Forsvarets nullvisjon for trafikksikkerhet.

Forsvaret krever likevel et eget kurs, i tillegg til sivilt førerkort, for sine sjåfører. Fra vinterens kurs i Heimevernet har jeg gjort meg følgende erfaringer: For det første var kurset godt organisert med god balanse mellom teori og praktisk kjøring. For det andre ble jeg imponert over bilens egenskaper ved terrengkjøring. For det tredje ble jeg imponert over det konkrete fokuset på sikkerhet.

Blant annet ble det gitt tydelige signaler på at kjøretøyet er dårlig på glatt vinterføre, og det ble gitt muligheter for å teste bilene i praksis på glattkjøringsbane. Fem deltakere (de resterende seks avsto) fikk også testet en bråstopp i 7-8 km/t, fastspent med bilbelte i en simulator.

En bråstopp i 7-8 km/t kjennes godt på kroppen, og er ikke minst en viktig tankevekker når instruktøren forsterker budskapet med påminnelse om at soldatene vi transporterer bak i bilen (opptil åtte personer), ikke har tilgjengelig bilbelte. Plutselig får metaforen food processor et helt annet innhold.

Kurset hadde et sterkt fokus på sjåførens eget ansvar for om man er i stand til å kjøre, for at veitrafikkloven skal følges og at forsvarlig og sikker kjøring skal settes i høysetet. Heldigvis har samfunnets kunnskap og kompetanse om sikring av mennesker i trafikken fått et betraktelig løft de seinere åra, og Forsvaret har vært en viktig aktør i forebyggingsarbeidet. Forsvarets engasjement i trafikksikkerhet gir signaler om at man må avstå fra å beordre usikret transport av unge vernepliktige og andre mennesker som er pålagt øvelse og tjeneste i Forsvaret.

Bilene er godkjent for transport av mennesker, og det er satt en øvre fartsgrense på 50 km/t, men det betyr selvfølgelig ikke at det er forsvarlig og risikofritt. Vinterens kurs har gitt meg viktige argumenter, kompetanse og erfaring til at jeg verken kan se det som forsvarlig eller nødvendig at jeg skal utsette mine medsoldater den risikoen det er å transportere dem usikret på veien, så lenge det ikke er snakk om reell bistand i krise eller krig.