Solgte aksjer med tap

Sjefredaktør kan ikke spekulere kortsiktig på børsen etter avsløringer av Dagbladet.no.

(Dagbladet.no): Avisen Vårt Land har oppdatert sitt etiske regelverk etter at Dagbladet.no tidligere i år avdekket at avisens sjefredaktør gikk inn og ut av en rekke selskaper på Oslo Børs.

Samtidig hadde sjefredaktør Helge Simonnes skrevet kommentarer om selskaper han hadde aksjer i, uten at leserne eller hans ansatte var klar over at han var spekulant på børsen.

Norges Presseforbund mente Simonnes sin handlemåte var uklok, selv om den ikke var ulovlig.

Sjefredaktøren forsvarte sine spekulasjoner og hevdet at avisens interne regelverk ikke forbød aksjehandel. Vårt Land har heller ikke noe påvirkningskraft på aksjekurser, slik artikler i finanspressen i større grad har, mente Simonnes.

Strammer inn

Etter Dagbladet.nos artikler nedsatte Vårt Land et etikkutvalg som har foretatt en total gjennomgang av avisens regelverk.

De nye reglene setter klare begrensninger i de ansattes muligheter til å foreta kortsiktige investeringer i aksjemarkedet og fond.

• Ingen skal kunne investere i aksjer eller fond med en kortere tidshorisont enn seks måneder.

SOLGTE MED TAP: Sjefredaktør Helge Simonnes har gått ut av Statoil, en investering han tapte penger på. Foto: Foto: BJØRN SIGURDSØN/ SCANPIX
SOLGTE MED TAP: Sjefredaktør Helge Simonnes har gått ut av Statoil, en investering han tapte penger på. Foto: Foto: BJØRN SIGURDSØN/ SCANPIX Vis mer

• Alle investeringer må rapporteres til nærmeste overordnede. For sjefredaktøren betyr det at styrelederen skal varsles fortløpende om alle aksjetransaksjoner.

• Det opprettes et eget register hvor ansatte må føre opp sine økonomiske bindinger i aksjeselskaper og fond.

Solgte seg ned

Da Dagbladet.no skrev om Helge Simonnes sine investeringer hadde han pengeplasseringer i rundt 20 selskaper på Oslo Børs. Porteføljen var verdsatt til rundt 1,6 millioner kroner i slutten av januar.

Før de første artiklene sto på trykk solgte Simonnes seg ut eller reduserte sin eierandel i tre av selskapene. Etter at saken ble kjent har han fortsatt å selge aksjer i andre selskaper.

- Jeg har nå gått ut av en rekke selskaper, blant annet Statoil, som jeg skrev om før jul i forbindelse med fusjonen med Hydro, sier Simonnes.

Etter hva Dagbladet.no forstår skal sjefredaktøren ha redusert sine investeringer på børsen med rundt én million kroner. Han konsentrerer seg nå om selskaper som stammer fra hans hjemfylke Sunnmøre.

Da Dagbladet.no skrev om redaktørens aksjeinvesteringer i januar hadde han blant annet 1500 aksjer i Statoil. Disse aksjene er nå solgt med tap.

- Hvor mye jeg har tapt på denne investeringen har jeg ikke oversikt over, men det viktige for meg er å gå ut av de store selskapene på børsen som jeg og andre i Vårt Land kan komme til å skrive artikler om, sier Simonnes.

Flere ansatte investerte

Da etikkutvalget startet sitt arbeid i januar ble det klart at også andre ansatte i avisen hadde aksjer på børsen. De må nå føre opp sine investeringer i det interne registeret til avisen.

- Hvorfor må man registrere sine investeringer i fond?

- Vi ser ikke noen prinsipiell forskjell på aksjefond og aksjer. Fond er blitt så gjennomsiktige de seneste årene. Man kan fortløpende sjekke i hvilke selskaper fondene har plassert pengene, så derfor har vi like regler for begge investeringsmåtene, sier etikkutvalgsleder Astrid Dalehaug Norheim i Vårt Land.

I tillegg til innstramming i regelverket rundt investeringer, har etikkutvalget også laget nye regler om bindinger mellom journalister og deres nære familie eller venner som har sentrale posisjoner i kirkesammfunn eller religiøse organisasjoner. Det er også gjort presiseringer rundt spørmål om betalte reportasjereiser.

Endring til det bedre

Helge Simonnes kan ikke svare på om han trekker seg helt ut av børsen i fremtiden, men han er nå inne i færre selskaper enn før og han er mer varsom med hvilke selskaper han investerer i.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har foretatt denne gjennomgangen av vårt interne regelverk, og jeg er veldig fornøyd med med det regelverket vi har fått. Vi har hatt en nyttig debatt internt og fått innspill fra de ansatte som er tatt med videre, sier Helge Simonnes.

Generalsekretær Per Egdar Kokkvold i Norsk Presseforbund var kritisk til Vårt Land-sjefens aksjeinvesteringer da saken ble kjent, men han sier at de innstramninger som nå er foretatt i avisens interne regelverk er til det bedre.

STRAMMER INN: Ansatte i Vårt Land kan fortsatt plassere penger i aksjemarkedet, men nå må de varsle sjefene sin om det og de må være langsiktige investorer.