Solheim lener seg på Obama

SKATTEPARADIS: I Dagbladet mandag 2. februar ga utviklingsminister Erik Solheim skatteparadisene skylda for finanskrisen, internasjonal terrorisme, verdens fattigdom og narkotikaproblemet. Solheim setter sin lit til at Barack Obama skal følge opp tidligere løfter for å presse skatteparadisene til større åpenhet. Solheims engasjement burde imidlertid også rettes mot norsk næringslivs virksomhet i utviklingsland, noe regjeringen hadde mulighet til gjennom stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar som kom 23. januar.

Denne muligheten benyttet regjeringen dessverre ikke, da den bare uttrykker regjeringens forventninger til næringslivet snarere enn stiller konkrete krav. Alle selskaper som opererer i utviklingsland må inngå anstendige avtaler med myndighetene i landene som sikrer at en vesentlig del av de reelle inntektene føres tilbake til landets innbyggere gjennom skatter og avgifter. Norske selskaper må av prinsipp unngå å involvere seg bevisst i bruk av skatteparadiser.

Skatteparadisene må avvikles. Obama må holde sine løfter, men den norske regjeringen må også ta sin del av ansvaret.