Solstad mot tidsånden

«Det er litt trist å se at en habil forfatter som Solstad, når han nå kler av seg forfatterfrakken, står iført klovnekostyme.

Jon M.

«Bra Solstad! Et godt intervju og meningsfulle standpunkter fra Solstad som jeg ikke har noen problemer med å slutte meg til.

Kurt«Det er ikke vanskelig å være enig i dette. At retten til å ytre seg ikke nødvendigvis er det samme som retten til å dumme seg ut. På den annen side, hva gjør det om folk dummer seg ut? Så lenge avisene er privat eide, kan de sortere hva de vil trykke, og dermed i prinsippet levere reflekterte meninger til de som ønsker det. Den virkelige trusselen mot demokratiet vårt ligger i at med mindre det finnes en tilstrekkelig kjøpekraftig gruppe som interesserer seg for politisk debatt på et annet nivå enn Holmgang, så forekommer den ikke.

Rupert«Solstad er som Hamsun, en genial forfatter, som politisk er total hjernedød. Men kampen mot ytringsfrihet må da være midt i blinken for det nye Islam-Venstre-alliansen?

Astrid W«Solstad har mange gode argumenter, men fremstår selv ureflektert når han kritiserer blogger, når han aldri har lest en… Pussig.

Boie Bekk«Solstad, Wiese og andre priviligerte ytrere må komme seg opp av stolen og ut på gata, ut blant folket. Sett dere inn i hvordan lov og rett fungerer, hvordan systemhensyn innbakes i lovforståelse og praksis. Still spørsmål ved integriteten til anerkjente kolleger som fjesker for makta. Vis mot.

Ole Texmo