Som de vare mænd

Ingress

Meninger

Stortinget vedtok i går innføring av kjønnsnøytral verneplikt. Det er enda en milepæl i norsk likestillings historie og arbeidet for lik fordeling av borgerplikter så vel som rettigheter. Vedtaket må også ses i lys av de store endringene Forsvaret generelt og førstegangstjenesten spesielt har vært gjennom de seinere åra. Tida var overmoden, viste partienes landsmøter denne våren da det ene partiet etter det andre, særlig blant de unge, støttet forslaget. Det var samtidig en støtte til å opprettholde allmenn verneplikt, selv om den har endret både innhold og omfang.

Mange er likevel skeptisk. Et argument mot kjønnsnøytral verneplikt handler også om likestilling. Svangerskap og fødsler er viktigste årsak til at kvinner sakker akterut i arbeidslivet. Dermed er det urimelig å kreve at jenter skal vie ett år til Forsvaret, hevdes det fortsatt. Det var et argument som tidligere kunne ha noe for seg da førstegangstjenesten i praksis var obligatorisk for alle gutter og fedre ikke delte barneomsorg. Slik er det ikke lenger. Forsvaret plukker nå de mest egnete og motiverte, og det er snarere en kamp for å bli tatt opp enn for å slippe tjeneste.

Alle jenter må ikke avtjene førstegangstjenesten, selv om de omfattes av verneplikten. Forsvaret har allerede sesjonsplikt for kvinner og et mål om å ha 20 prosent kvinner innen 2020. Kjønnsnøytral verneplikt vil gi kvinner den samme status som menn, og det er etter Forsvarets mening en nødvendig forutsetning for å nå målet om bedre kjønnsbalanse. Det gir dessuten jenter lik adgang til en ettertraktet gratis utdannelse som kan brukes i det sivile liv.

Norge har de seinere åra deltatt i stadig flere internasjonale operasjoner. Dagbladet har vært kritisk både til deltakelsen og utviklingen av det som blir beskrevet som en ”krigerkultur”. Selv om kvinners medvirkning ustanselig framheves som en positiv motkraft, har vi liten tro på at kvinner alene kan gjøre en vesensforskjell. Kvinners deltakelse endrer ikke vårt syn på Forsvarets oppgaver. Men det burde være selvsagt at også kvinner i 2013 har lik adgang som menn til en av samfunnets mektigste institusjoner. At Norge igjen går foran når det gjelder likestilling, er som det skal være.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.