Som Fanden leser Bibelen...

FOR OSS I PLAN NORGE

har vel uttrykket over sjelden passet bedre. Vi har forsøkt å stille en del spørsmål rundt det Magasinet X, TV 2, professor Terje Tvedt og Dagbladet har brakt opp til debatt om eventuell sammenblanding av misjon og bistand, og har blitt møtt med en rekke krasse angrep fra deler av misjons-Norge.

Vi er blant annet blitt beskyldt for på komme med «flengende kritikk av kristendom og misjon» (Vårt Land), og en rekke lignende anklager i andre debattinnlegg. Hvor i all verden har man det fra? Det er ingenting i det vi skriver som kan tolkes som flengende kritikk av kristendom og misjon.

Vi har på ingen måte til hensikt å avspore denne åpenbart overmodne debatten med å svare på usaklig kritikk og en rekke uvennlige personkarakteristikker. I stedet forsøker vi igjen å gjenta kjernen i vårt innlegg. Kort oppsummert har vi stilt følgende tre fundamentale spørsmål:

1. Blander misjonsorganisasjonene misjonsarbeid med bistand?

2. Arbeider misjonsorganisasjonene etter de menneskerettslige konvensjoner som Norge og de fleste andre land har ratifisert (klarer de for eksempel å unngå å diskriminere på bakgrunn av religion)?

3. Driver de sitt misjonsarbeid med skattebetalernes penger (dvs. med tildelinger fra UD/Norad), eller kun med egne innsamlede midler?

DET KUNNE VÆRT

interessant om misjonsorganisasjonene kunne svare på disse spørsmålene, i stedet for å bruke spalteplass på å angripe Plan og undertegnede. Vi har som nevnt et utmerket samarbeid med mange lokale, religiøse organisasjoner i programlandene våre, og ønsker å fortsette med det. Men når TV 2 viser til eksempler på sammenblandingen over, må misjonsorganisasjonene tåle at spørsmålene stilles. Plan har siden etableringen i Norge i 1996 blitt møtt med en rekke kritiske spørsmål både fra myndighetene og sektoren for øvrig, som vi etter beste evne har forsøkt å besvare. Men vi har da tålt at spørsmålene blir stilt! Å stille spørsmål er nemlig ikke mistenkeliggjørende. Mistenkelig blir det først hvis spørsmålene ikke besvares.

Plan tar nå en pause i denne debatten fram til UD har avsluttet sin organisasjonsgjennomgang av misjonsorganisasjonene. Intet vil glede oss mer enn om Bistandsnemndas medlemmer kommer godt ut av det i forhold til spørsmålene over. Debatten blir dessuten sikkert vesentlig mer interessant med litt mer fakta og litt mindre emosjoner!

PS: Når Kirkens Nødhjelp i går meldte seg på i debatten var det med atskillig klokere støynivå. Organisasjonen tar imidlertid grundig feil når de antyder at Plan mangler lokal forankring. For å gi det enkleste svaret på det: 98 prosent av de 7000 som arbeider i Plan er ansatt lokalt. Mer lokalt kan det vel knapt bli?