Som sagt, så gjort!

Min hovedkritikk av Stoltenbergs 20-dagersløfte for kreftpasienter, var at det var en garanti uten innhold.

HELSEMINISTER: - Jeg møter ikke meg selv i døra, men holder den tvert i mot åpen, skriver Bent Høie.  Foto: privat
HELSEMINISTER: - Jeg møter ikke meg selv i døra, men holder den tvert i mot åpen, skriver Bent Høie. Foto: privatVis mer
Meninger

Dagbladets lederskribenter har nok lenge ventet på en mulighet for skrive at jeg som helse- og omsorgsminister møter meg selv i døren fra opposisjonstiden. Lengselen har vært så stor at avisen ikke tar seg tid til å sette seg inn i saken de bruker som eksempel.

Min hovedkritikk av Stoltenbergs 20-dagersløfte for kreftpasienter, var at det var en garanti uten innhold. Det ble også tydelig da løftet gikk fra å være garanti til målsetning. Hovedproblemet var ikke retorikken, men manglende virkemidler for at helsetjenesten skulle kunne oppfylle målet. Høyre og Fremskrittspartiets alternativ var konkret i innhold: Først etablering av tverrfaglige diagnosesentre for kreftpasienter med uklare symptomer, deretter innføring av pakkeforløp for konkret mistanke om kreft. Til slutt bedre samarbeid mellom fastleger og sykehus for å sikre raskere og bedre oppstart av diagnostisering.

Dette er en modell fra Danmark som gir resultater, og som når den er innført vil gi oppstart av diagnostisering etter 48 timer ved mistanke om kreft.

Dette er ikke en luftig lovnad, men en konkret plan for å endre måten kreftbehandlingen organiseres på.

Mye har skjedd siden vi kom i regjering. I løpet av 2014 vil alle helseregioner ha etablert minst et diagnostisk senter. Det jobbes nå med å lage 30 ulike pakkeforløp etter den danske modellen, med mål om å innføre dette i sykehusene i løpet av neste år.

Ved Ringerike Sykehus har de allerede innfridd 48-timersregelen for pasienter med mistanke om tarmkreft. Fastlegene der har et nummer de kan ringe til for å få snakke med sin spesialistkollega og avklare videre forløp.

Da Høyre og Fremskrittspartiet foreslo dette første gangen sa Arbeiderpartiet: «Vi har ikke noe å lære av Danmark», og stemte imot i Stortinget. Nå prøver de å slå politisk gevinst på å kritisere oss for å ikke raskt nok gjennomføre det de selv var imot.

Jeg møter ikke meg selv i døra, men holder den tvert i mot åpen, og inviterer Arbeiderpartiet til å støtte opp om våre konkrete planer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.