Soning og tilgivelse

  • Året 1998 er et merkeår i arbeidet for menneskerettigheter. Det harmonerer med dette at de gamle lederne for Røde Khmer i Kambodsja lar året tone ut med et skjelvende «unnskyld». Men det er ikke uten videre slik at lang tids terror og drap på et par millioner mennesker viskes ut av den kollektive hukommelse med et «unnskyld, jeg er veldig lei meg».
  • Det er et uavklart spørsmål hvor langt man skal gå i oppgjøret etter illegitime og terroristiske regimer. Men alle moralsystemer krever på en eller annen måte at overgrep må følges av soning og tilgivelse. Etter Hitler-regimet i Tyskland fikk man dels et internasjonalt rettsoppgjør, dels et nasjonalt. Etter kommunistregimene i Russland og Øst-Europa er det ikke kommet noe oppgjør, bortsett fra for noen enkeltindivider på høyt politisk nivå. I Russland er følgen at alt fortsetter som før. I Øst-Tyskland åpnet man Stasi-arkivene for hver manns initiativ, og fikk et tilfeldig oppgjør på mobbens premisser. I Sør-Afrika har man hatt sannhetskommisjonen, med tvetydige erfaringer. I Sør-Amerika er det kommet en ny bevegelse i oppgjøret med diktaturene etter arrestasjonen av Augusto Pinochet.
  • Det finnes altså ingen enighet om oppgjør og forsoning etter terrorregimer, selv om det nå er etablert en internasjonal domstol for brudd på menneskerettighetene. I Kambodsja anser menneskerettighetsforkjempere det som et grunnleggende problem om de ledende tilhengerne av Pol Pot nå får amnesti etter sitt spake «unnskyld». De mener at uten et oppgjør i rettslige former, blir man ikke ferdig med politiske drap.
  • I en viss forstand gir dagens ledere i landet seg selv amnesti ved at terroristene slipper med en beklagelse, for mange av dem var med i Røde Khmer. Det vil nok også passe våre hjemlige Pol Pot-proselytter bra. I gårsdagens Klassekampen skriver Pål Steigan om Jomfru Maria og Tron Øgrim om sine depresjoner etter sin skilsmisse. De to middelaldrende marxist-leninistene som for 20 år siden hyllet Pol Pot mot alle advarsler, er godt tilpasset dagens makthavere i Kambodsja. Men fra terrorens norske tilhengere kan vi ikke engang regne med et lite «unnskyld».