Justisminister Anders Anundsen vil leie fengselsplasser i Nederland.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
Justisminister Anders Anundsen vil leie fengselsplasser i Nederland. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Soningskøen bekymrer ikke Arbeiderpartiet

Men det er i den straffedømtes og samfunnets interesse at soningen kan starte raskt.

Meninger

1200 personer i soningskø er arven fra de rødgrønne. Likevel hevder Ap's Karin Henriksen i Dagbladet den 21. mai at leie av fengselsplasser i Nederland er en dårlig idé. Behovet for soningsplasser er prekært. Det siste fengslet som ble bygget er Halden- fengsel. Det ble vedtatt bygd av Bondevik-regjeringen. Ap snakk om bygging av nye fengsler lyder som hul etterpåklokskap. Ut fra Ap's idéfattigdom kom intet.

Det er i den straffedømtes og samfunnets interesse at soningen kan starte raskt. Altfor mange blir gående altfor lenge å vente på soning. Det burde bekymre AP. Soningsavtalen med Nederland er et nødvendig strakstiltak. I tillegg skal det bygges to nye fengsler i Agder, og det planlegges 500 nye fengselsplasser innen 2020. Det vil gjøre vei i vellinga. Regjeringen har dessuten allerede levert 130 nye fengselsplasser. Regjeringen viser handlekraft.

Henriksen hevder at soning i Nederland ikke vil tilby velferd, skole og utdanning. Det er feil. Fengslet i Nederland har gode muligheter for arbeidstrening av innsatte. Fengslet har et godt helsetilbud og godt fritidstilbud, med bibliotek og treningsmuligheter. Om lag 1/3 av alle innsatte i Norske fengsler er utlendinger, og mange av disse skal ikke tilbake til det norske samfunnet. De trenger heller ikke det samme opplæringstilbudet som innsatte som skal tilbakeføres til en hverdag i Norge. Straffedømte som har lovbestemt rett på et utdanningsløp skal ikke overføres til soning i Nederland.

Ap hang til å framstille soningsforholdene i Nederland som uverdige faller på steingrunn. De er fullt på høyde med Norge. Soningsforholdene i Nederland, så vel som Norge, utvikles i et samspill med det internasjonale samfunnet, bundet opp i internasjonale konvensjoner og standarder, fundert på et humanistisk menneskesyn.