Sørbø, Jan Inge

Navn:

Jan Inge Sørbø

Født:

1954 i Bru (Ryfylke)

Yrke:

Amanuensis i norsk ved Høgskulen i Volda

Bosted:

Volda

Bakgrunn:

Sørbø er født på Bru i Ryfylke, en liten øy i Rennesøy kommune. Han har studert i Bergen, og tok hovedfag i litteraturvitenskap i 1982. Har jobbet som journalist 82-89, deretter ansatt ved Høgskulen i Volda. Tar nå doktorgrad på Eidslott og Adorno.