Sørbø, Jan Inge

Slik ble jeg forfatter:

Hadde skrivetrong og skrivelyst frå ungdomsskulen av, og utdanninga mi

hadde dette som eit underliggjande motiv heile tida. Men det tok ei stund før eg

oppdaga at eg kunne skriva noko forlaga ville ha, og eg debuterte først i 1986.

Beste leseropplevelse:

Som gymnasiast: Alfred Hauges «Perlemorstrand», fersk frå trykkeriet i 1975.

Som vaksen: Gøran Tunstrøms «Juloratoriet», som eg les årleg og med fryd.

Slik liker jeg å jobbe:

Det ideelle er å reise bort nokre veker, og jobbe konsentrert, då skjer det

mykje. Men det går òg an å skrive heime: i fjor sat eg igjen når mor og

barn gjekk på jobb og skule; eg spela Beethoven og skreiv, og det var kjekt.

Mitt forhold til Internett:

Eg les aviser og svarer på e-post, men brukar svært lite av dei andre tenestene. Bortsett frå bibliotek-tenestene, dei er nyttige.

Forfatterens e-postadresse:

jis@hivolda.no