Sorter in gssamfunn?

VI LESER IGJEN

om barna i kloakken i Romania. Vi har lest det før. Tusenvis av forlatte barn frister en tilværelse blant rotter og ekskrementer. Vi har også lest om gatebarna i Sør-Amerika og Calcutta, om de forsømte barna på institusjoner og i fengsler i Russland. 30 000 barn dør av sult daglig - mens norske politikere oppfordrer kvinner til å føde flere barn av hensyn til kommende pensjoner! La de små barn komme til meg og leve som forsømte dyr til vi kan tjene på dem? Eller gjelder moralske lover bare vårt land? Jeg skal ikke uttale meg om bioteknologi - men ta noen eksempler fra vårt eget sorterings (ikke-sorterings?) -samfunn.

Vi ser til alle tider at ungt og vakkert foretrekkes. I arbeidsliv, medier, sosiale sammenheng. Det vil alltid være et faktum. Er det sortering? Vi ser at blinde og andre handikappede ikke får de tjenester de har behov for fordi (jeg siterer en bankmann i en av dagens aviser i anledning mangel av bankautomater med blindeskrift) - det er en for liten gruppe til å være av interesse for tjenesten.

Tjenester yter man først og fremst på dem som gir økonomisk utbytte. Og utsorterte mennesker i vårt ikke-utsorterte-samfunn gir ingen fortjeneste. Det er en kjent sak at politikerne i så stor grad som mulig presser omsorgen og pleien for handikappede og syke mennesker på de pårørende, hvilket i de fleste tilfeller betyr kvinner. Sortering, eller ..?

HAR VI RESSURSER

til å ta imot alle som trenger hjelp? Kan noen svare på det - uten å blande inn religiøse ubegripeligheter? Eller er det slik at de fire B-er (Bush, Blair, Bondevik og Bibelen) ønsker alle barn velkommen til verden, men sorterer ut dem som ikke er lønnsomme og lar dem seile sin egen sjø i kloakken?

Er det slikt som kalles verdier?