SOS Rasisme-propaganda

RASISME: HRS har levert et demografinotat som faller SOS Rasisme tungt for brystet. Ola Melbye Pettersens innlegg i Dagbladet (26/11) viser derimot at han har vanskelig for å forstå notatets innhold. I tillegg har han et begredelig forhold til fakta.

La oss derfor igjen avvise noen av mytene om HRS som SOS Rasisme elsker å fremføre.

1) HRS får ikke økonomisk støtte rett over statsbudsjettet.

2) Hege Storhaug eller andre i HRS er ikke mer rådgiver for FrP enn for eksempelvis SV.

3) HRS er ikke imot innvandring. 4) HRS er tilhenger av et velfungerende fleretnisk samfunn.

HRS er en politisk tenketank, hvilket betyr at vi prøver å påvirke de politiske beslutninger som knytter seg til innvandring og integrering. Men vi er - i teori og praksis - partipolitisk uavhengige, i motsetning til en organisasjon som SOS Rasisme, som tar avstand fra FrP.

Hva gjelder demografinotatet er dette blant annet en kritikk til SSB for redefinering av betegnelser som er utløst av et ønske fra SSB om å føre “et inkluderende språk". Vi mener SSB her blander rollene som statistikkleverandør og forskere, som igjen kan medføre at statistikk blir vanskeligere tilgjengelig. I tillegg er det ikke SSBs oppgave å være et “inkluderingsinstitutt". De skal levere så objektive og nøytrale analyser som mulig, og som kjent gir begreper makt, også politisk makt. Videre påpeker vi at det er viktig både hvor høy innvandring Norge har og hvilke innvandrere som faktisk kommer.

Dette er utslagsgivende for fremtidig politikkutforming, eksempelvis knyttet til barnehage- og skolepolitikk. Et godt faktagrunnlag en forutsetning for gode politiske beslutninger. Når vår prognose tilsier at innvandrere vil være en majoritet i Oslo innen 2029, sier vi også at det nødvendigvis ikke vil være noe problem. Men det kan bli det, hvis våre besluttende myndigheter ikke er bevisst utviklingen. For vanskelig for SOS Rasisme? Og hva skulle være “rasistisk" med å ønske at alle borgere i dette landet ivaretas på en best mulig måte?

SOS Rasisme viser videre til SSBs påstand om at vi ikke har tatt høyde for at også innvandrere dør, men det hadde vært en bedre ide å lese notatet. HRS har brukt samme modellberegning for Oslo som SSB har brukt i sin nasjonale fremskrivning, ergo er både fødte og døde inkludert.

At SOS Rasisme tenker i baner som fornorskingspolitikk, apartheid og hjemmereportasjer hos Se og Hør (?), får stå for deres egen regning. Vi lar oss ikke provosere av slikt hysteri, det er faktisk mer enerverende å måtte bruke kostbar tid på slike tøvete innlegg.