Sosial dumping

ARBEIDSMARKED: I regjeringsplattformen kan man lese løfte om tøffere holdning overfor Brussel; ikke minst hva angår kampen mot sosial dumping. Det er YS glad for, samtidig er det grunn til å advare mot usolidariske beslutninger. Utfordringen er å ivareta faglige rettigheter som er framforhandlet i Norge, samtidig som vi tillater arbeidstakere fra andre land å ta del i velstandsøkningen. Da kan vi ikke stenge arbeidstakere fra de nye EU-landene ute fra Norge, men vi må se på hvordan vi kan sikre at de jobber under skikkelige vilkår.

PROBLEMSTILLINGEN er igjen i ferd med å bli aktuell. Overgangsordningene i forbindelse med arbeidsinnvandringen som ble innført etter forrige utvidelse, går snart ut. I forbindelse med innføringen av gjeldende ordninger, påpekte YS flere ting. Prinsipielt har vi sagt at det er riktig å tillate arbeidstakere fra andre land å jobbe i Norge. Forutsetningen har imidlertid vært krystallklar. Dette må ikke foregå på en måte som undergraver opparbeidede faglige rettigheter. Det må heller ikke føre til «alvorlige forstyrrelser» i det norske arbeidsmarkedet. EØS-avtalen åpner opp for at man kan beskytte arbeidsmarkedet dersom det er grunn til det. YS har fremmet forslag om tiltak for å ivareta denne bekymringen, og vi har sagt at vi vil kreve at man griper inn i arbeidsmarkedet dersom det viser seg nødvendig. Dette har vi med oss når det i løpet av vinteren skal vurderes videreføring, eller ikke, av overgangsordningene.