Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Sosialisme for hverdagen

Sosialisme er ikke et teoretisk slagord, men reformer som endrer samfunnet og hverdagen mot mer fellesskap, solidaritet og toleranse.

VENSTRES

Trine Skei Grande har viet SV og undertegnede en debattartikkel i Dagbladet den 16. november. Hun ønsker seg en SV-leder som mener det er mest ideologisk å rope slagord. Jeg er ikke i stand til å innfri hennes forventninger. Vi lever i en brytningstid. Mange ønsker mer fellesskap og verdier i politikken. Nå finnes et radikalt alternativ til en høyredominert regjering. Stortingsvalget i 2005 kan bli det mest ideologiske i Norge på mange, mange år. I kampen mot en regjering der Høyre styrer økonomien, KrF moralen og Venstre ingenting, vil SV gå til valg på venstresidas klassiske verdier: Rettferdighet, toleranse, fred og miljø.

I boka «Rett fra hjertet» tar jeg utgangspunkt i to områder der det norske samfunnet har forandret seg raskt de siste åra. Hensikten er å vise at store forandringer er mulig, hvis bare viljen og engasjementet er til stede. Kvinnefrigjøring har betydd store forandringer av vårt verdisyn og vår hverdag på kort tid. Det er det nærmeste vi har kommet revolusjon i Norge. Det er lett å glemme hvor mye som har skjedd. Motstanden fra høyrekreftene var ofte stor. Men vi vant fram!;I dag motsetter ikke en gang KrF seg selvbestemt abort annet enn i partiprogrammet. Vår nære kvinnehistorie er til inspirasjon for alle oss som ønsker store forandringer og som kan bli motløse over hvor seint alt går.

DET ANDRE

eksemplet er kampen for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge. Historien om hvordan partnerskapsloven ble vedtatt i Stortinget 1. april 1993, er en svært spennende politisk beretning. Jeg er lite imponert over Venstres innsats. Senest torsdag i forrige uke prøvde det liberale Venstre å forklare hvorfor ikke to mennesker av samme kjønn skulle ha rett til å gifte seg - med lite hell. Etter neste valg kan siste skanse falle - uten Venstres hjelp.

Det er ingen tilfeldighet at det er venstresida som har vært drivkraft i viktige ideologiske strider som kvinnekamp og homofiles rettigheter. Som sosialistisk parti sprang SV ut av arbeiderbevegelsens kamp for rettferdig fordeling og av kampen mot supermaktenes atomgalskap under den kalde krigen. Mot slutten av forrige århundre så vi at høyresiden lot markedet rå og at venstresida ble den viktigste bæreren av verdier som historisk var like mye forbundet med liberale eller verdikonservative strømninger. Klare eksempler på dette er miljøvern, toleranse, likestilling og demokrati. Dagens SV er en god ideologisk miks nettopp av de klassiske solidaritetsidealene og disse mer «moderne» stridsspørsmålene.

MANGE MORER

seg over at jeg i boka har nevnt Kåre Willoch som et aktuelt navn til en Globaliseringskommisjon. Jeg tror selvsagt ikke at Kåre Willoch har blitt sosialist på sine eldre dager. Men jeg regner han som en av de verdikonservative som insisterer på at en viss anstendighet skal kreves av kapitalister også. Jeg og SV mener som kjent at den økonomiske politikken må bestå av en blanding av marked og styring. Markedets logikk har bredt seg til stadig nye områder. Det går på bekostning av miljø og rettferdig fordeling.

Det er behov for mer politisk styring, og Norge har store muligheter til å styre også gjennom en langt mer offensiv politikk for statlig eierskap. Samtidig er det min ambisjon at vi må utvikle en mer offensiv politikk for styring av den internasjonale økonomien. Internasjonalt tok selv ihuga konservative til orde for mer regulering etter Enron-skandalen. I Norge er media fulle av Finance Credit og T5PC. Det forundrer at dagens regjering og Venstre er allergisk mot mer politisk styring av markedet. En Globaliseringskommisjon som inviterer deltakere fra for eksempel Attac og andre deler av de folkelige globaliseringsbevegelsene, drevne aktører i markedet og erfarne politikere, kan foreslå virkemidler nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kan man utvikle nye og bedre samarbeidsformer mellom utenomparlamentariske bevegelser og de politisk styrende. Det er også et viktig poeng for meg og SV: demokratiet må utvides og velgerne må inviteres til å delta kontinuerlig i viktige prosesser.

Det norske samfunnet er godt å bo i blant annet fordi vi har forholdsvis små forskjeller mellom folk og fordi vi har en velferdsstat som er mer rettferdig og mer effektiv enn i mange andre land. Dette er en svært viktig verdi og kvalitet ved vårt samfunn som ikke hadde eksistert uten at sosialistiske krefter hadde slåss det fram. Disse verdiene er truet av en høyredominert regjering med Venstre på slep. SV er det kompromissløse ideologiske alternativet.

SOM ET MODERNE

sosialistisk parti har SV alltid hatt et internasjonalt perspektiv og kombinert det «røde» og det «grønne». Norge må sette seg som et klart mål at vi skal være en miljønasjon og en fredsnasjon. Når temperaturen i de arktiske områdene kan stige med 4 til 7 grader de neste hundre år, står vi overfor en virkelighet som krever raske og revolusjonerende virkemidler. Det krever styring. Og det krever et helt annet ambisjonsnivå enn det den desillusjonerte Bondevik II regjeringen nå bedriver.

Norge knyttes internasjonalt sterkt til USA. Til tross for at Norge formelt gikk imot USAs FN-stridige okkupasjon av Irak, har Bush smykket seg med at Norge er med i den internasjonale koalisjonen som støtter USA. Norges militære deltakelse i Irak har først og fremst vært politisk begrunnet for å vise nærhet til vår historisk viktigste allierte. Min mening er at dette er i strid med norsk egeninteresse og den rollen vi kan spille i verden - hvis vi vil. Norge har verdens oppmerksomhet når vi offentliggjør fredsprisen og når nordmenn er involvert i mekleroppdrag. Denne posisjonen kan vi forsterke. Vi kan systematisk insistere på at det er i Norges egeninteresse at vi har en internasjonalt ledet verdensorden og at vi ikke er tjent med at den ene, gjenværende supermakten tar seg til rette på egenhånd. Vi kan insistere på at alle andre virkemidler prøves før det trappes opp til krig, og at en brøkdel av opprustningsmilliardene kan spare liv, lidelser og vold.

JEG HAR SKREVET

en bok som først og fremst er til vanlige velgere. «Rett fra hjertet» er ikke myntet på politiske spesialister, men på oppegående og interesserte mennesker som ønsker å være med på å gjøre Norge til en solidarisk og bærekraftig nasjon. Det er en bok om verdier. Vi kan sette oss store mål - hvis vi vil. Vi har et ansvar for å overlate til våre etterkommere noe som er mer verdifullt enn det vi overtok fra våre forfedre.

Trine Skei Grande mener at man er mer sosialist jo høyere det ropes at man er det. Jeg er helt uenig. Sosialisme er ikke et teoretisk slagord, men reformer som endrer samfunnet og hverdagen mot mer fellesskap, solidaritet og toleranse. På den måten kan en Solidaritetsregjering med et sterkt SV få tillit fra folk flest til å erstatte høyrepolitikken.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media